Η εικασία Bernoulli και το θεώρημα Bednorz-Latala

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317666 412 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λιακόπουλος Δημήτρης-Μάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Γιαννόπουλος Καθηγητής (επιβλέπων),Σοφοκλής Μερκουράκης Καθηγητής,Δημήτρης Χελιώτης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εικασία Bernoulli και το θεώρημα Bednorz-Latala
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Bernoulli conjecture and the Bednorz-Latala theorem
Περίληψη:
Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η απόδειξη της εικασίας Bernoulli
και το θεώρημα Bednorz-Latala.Επίσης γίνεται παρουσίαση κάποιων εφαρμογών και
σχετικών ανοικτών προβλημάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Εικασία, Στοχαστική ανέλιξη, Πιθανότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
104
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
937 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.