Η εικασία KLS για την ισοπεριμετρική σταθερά λογαριθμικά κοίλων μέτρων πιθανότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317668 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπραζιτίκος Σιλουανός
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Γιαννόπουλος Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Γεράσιμος Μπαρμπάτης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσαρπαλιάς Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εικασία KLS για την ισοπεριμετρική σταθερά λογαριθμικά κοίλων μέτρων πιθανότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
KLS conjecture for the isoperimetric constant of log-concave probability measures
Περίληψη:
Στην εργασία ασχολούμαστε με την εικασία που τέθηκε από τους
Kannan-Lovasz-Simonovits, τα ενδιάμεσα και πιο πρόσφατα αποτελέσματα πάνω σε
αυτή.
Λέξεις-κλειδιά:
Λογαριθμικά κοίλα, Μέτρο, Πιθανότητας , Ισοπετρική , Ανισότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
145