Κριτήρια προβολικότητας επιπέδων προτύπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318174 515 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-17
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καμπίτη Ραμπελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ολυμπία Ταλέλλη Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κριτήρια προβολικότητας επιπέδων προτύπων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Criterion of projectivity of flats modules
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα δείξουμε ότι κάθε επίπεδο πρότυπο, που έχει
περιοδική προβολική επίλυση, είναι προβολικό. Η απόδειξη αυτού βασίζεται στο
παρακάτω θεώρημα, που αποδείχτηκε από τους D.J Benson και K.R.Goodearl.
Θεώρημα
Έστω ένα ακυκλικό αλυσωτό σύμπλεγμα προβολικών προτύπων, που είναι τέτοιο ώστε
το πρότυπο είναι επίπεδο για κάθε
. Τότε, το αλυσωτό σύμπλεγμα είναι συσταλτό.
Λέξεις-κλειδιά:
Επίπεδα, Πρότυπα, Προβολικά, Συσταλτό, Ακολουθία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
3
Αριθμός σελίδων:
33
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
866 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.