Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση με χρήση του h.264/mpeg-4 για βίντεο με μία ή περισσότερες λήψεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318197 399 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-12
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Ζιάκας Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Σαγκριώτης Επιβλέπων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση με χρήση του h.264/mpeg-4 για βίντεο με μία ή περισσότερες λήψεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει την εξέλιξη του προτύπου H.264/MPEG-4
στον χρόνο. Δίνει ορισμούς και χρήσιμες εφαρμογές που αφορούν το H.264/MPEG-4.
Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται κάποιες κωδικοποιήσεις και αποκωδικοποιήσεις
βίντεο με μία λήψη (ουσιαστικά με μία κάμερα) με το πρότυπο H.264/MPEG-4 με την
χρήση του lencod.exe, encoder.cfg,ldecod.exe,decoder.cfg.
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται αντίστοιχες κωδικοποιήσεις και αποκωδικοποιήσεις
αλλά με χρήση multiview βίντεο (δηλαδή με παραπάνω από μία κάμερες).
Λέξεις-κλειδιά:
Η.264, Πολλαπλής θέασης βίντεο, Κωδικοποίηση βίντεο, Αποκωδικοποίηση βίντεο, Επίπεδα H.264
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
100

 


attachments.zip
41 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.