Μελέτη Ελληνικού Οκτάστιγμου Συστήματος Braille

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318337 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-15
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Kacorri Hernisa
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Ελληνικού Οκτάστιγμου Συστήματος Braille
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αναχείρας διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη του οκτάστιγμου Braille
στα πλαίσια των αναγκών της ελληνικής πραγματικότητας και τη πρόταση ενός
οκτάστιγμου κώδικα που θα καλύπτει το μονοτονικό και το πολυτονικό σύστημα
συμπεριλαμβανομένου των αριθμών και ενός μικρού συνόλου συμβόλων στίξης. Για
την ανάπτυξη του προτεινόμενου κώδικα σχεδιάστηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία
μετάβασης από την εξάστιγμη αναπαράσταση Braille των υποστηριζόμενων συμβόλων
στην οκτάστιγμη. H σχεδίαση αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένες αρχές όπως επίτευξη
συντομευμένης αναπαράστασης, διασυνδεσιμότητα με την εξάστιγμη αναπαράσταση,
ομοιότητα κανόνων μετάβασης με άλλες γλώσσες, αναίρεση αμφισημιών, συνέπεια,
και προβλεπτικότητα. Την ανάπτυξη του κώδικα ακολούθησε έλεγχος εγκυρότητας και
μελέτη απόδοσης με βάση τις μετρικές απόστασης από τον εξάστιγμο κώδικα και
εξοικονόμησης χαρακτήρων. Επιπρόσθετα προτάθηκε μια μεθοδολογία για τη μελέτη
αναγνωσιμότητας του προτεινόμενου κώδικα με πραγματικούς χρήστες και αναγνώστες
Braille.
Λέξεις-κλειδιά:
Προσβασιμότητα, Αναπηρία, Braille, Τύφλωση, Σχεδίαση για όλους
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
131