Μελέτη της λειτουργίας επίγειων ασύρματων οπτικών ζεύξεων ελεύθερου χώρου και του τρόπου διάδοσης του οπτικού σήματος στην ατμόσφαιρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318672 79 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-16
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Γκαραβέλλας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Νισταζάκης Επίκ. Καθηγητής, Γ. Τόμπρας, Καθηγητής, Εμμ. Τσίλης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της λειτουργίας επίγειων ασύρματων οπτικών ζεύξεων ελεύθερου χώρου και του τρόπου διάδοσης του οπτικού σήματος στην ατμόσφαιρα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Operation study of the terrestrial wireless fso links and the study of the optical signal propagation mode in the atmosphere
Περίληψη:
Τη τελευταία δεκαετία υπήρξε μια μεγάλη ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνίας,
καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ανάγκη του εύρους ζώνης και της πανταχού
παρούσας συνδεσιμότητας δεδομένων. Η ασύρματη επικοινωνία αποτελεί περιοχή
έρευνας για τη κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Τα ασύρματα οπτικά ή τα οπτικά
ελεύθερου χώρου (Free Space Optics, FSO) συστήματα έχουν εύρος ζώνης των
gigabytes, παρέχουν δικτυακή διαλειτουργικότητα και επεκτασιμότητα και
χρησιμοποιούν ταχύτητες μετάδοσης λέιζερ χωρίς την αγορά φάσματος. Ως
αποτέλεσμα των παραπάνω, το FSO σύστημα αποτελεί μια δυναμική περιοχή έρευνας
σήμερα.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της λειτουργίας επίγειων
ασύρματων οπτικών ζεύξεων ελεύθερου χώρου και του τρόπου διάδοσης του οπτικού
σήματος στην ατμόσφαιρα. Η διπλωματική εργασία κάνει αναφορά στην ασύρματη
οπτική επικοινωνία και περιγράφει την επίγεια FSO ζεύξη. Επίσης, αναλύει τη
διάδοση του οπτικού φωτός σε μη κατευθυνόμενα μέσα, μέσω των ατμοσφαιρικών
επιδράσεων στα οπτικά σήματα. Επιπρόσθετα, περιγράφεται η δομή του πομπού και
του δέκτη του FSO συστήματος και αναλύεται ο σχεδιασμός της FSO ζεύξης. Στη
συνέχεια, παρέχεται η μοντελοποίηση της τυρβώδους ατμοσφαιρικής ροής και του
σπινθηρισμού. Τέλος, παρουσιάζεται η πειραματική έρευνα της εξάρτησης της
εξασθένησης ομίχλης από την ατμοσφαιρική ορατότητα δύο μικροκυμάτων για το
σχεδιασμό FSO ζεύξης, μέσω προτεινόμενων και πρότυπων μοντέλων αναφοράς.
Λέξεις-κλειδιά:
Ασύρματη οπτική επικοινωνία, Οπτικά ελεύθερου χώρου, Λέιζερ, Εξασθένηση, Τυρβώδης ατμοσφαιρική ροή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
105

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.