Μελέτη των διακυμάνσεων της παραμέτρου τάξης της σεισμικότητας στον Ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318795 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Βούλτσου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Α.Βαρώτσος Ομ. Καθηγητής, Νικόλαος Β. Σαρλής Αναπλ. Καθηγητής, Ευθύμιος Σ. Σκορδάς Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των διακυμάνσεων της παραμέτρου τάξης της σεισμικότητας στον Ελλαδικό χώρο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the fluctuations of the order parameter of seismicity in Greece
Περίληψη:
Μελετήθηκε η χρονική εξέλιξη της διακύμανσης β της παραμέτρου τάξεως της
σεισμικότητας για 7 διαφορετικές περιοχές που εμπεριέχουν τον Ελλαδικό χώρο με
χρήση δυο σεισμολογικών καταλόγων (του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, GI-NOA, και του United States Geological Survey, USGS)
και για δυο μεγέθη κατωφλίου (και ) κατά τη χρονική περίοδο από 01/01/2000 έως
και 08/06/2008. Η μελέτη επικεντρώθηκε στα χρονικά διαστήματα έως και 6 μήνες
πριν από τους σεισμούς μεγέθους που σημειώθηκαν στην περιοχή με σκοπό να
ελεγχθεί το εάν η β εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη που έχει
παρατηρηθεί στην Ιαπωνία. Διαπιστώθηκε η εμφάνιση πιθανών προδρόμων ελαχίστων
της β, παρόμοιων με αυτά της Ιαπωνίας, πριν από την εκδήλωση του συνόλου των
σεισμών μεγέθους της μικρότερης περιοχής μελέτης κατά την 9ετία 2000-2008.
Επίσης ελέγχθηκε η τυχόν σύμπτωση των ημερομηνιών εμφάνισης ελαχίστων της β με
τις ημερομηνίες καταγραφής των αντίστοιχων SES, όπου αυτά ήταν διαθέσιμα. Για
τους οκτώ σεισμούς για τους οποίους υπάρχει καταγεγραμμένο SES διαπιστώνεται
σύμπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερών μεταξύ των ημερομηνιών εμφάνισης τοπικού
ελαχίστου της β και των ημερομηνιών καταγραφής των αντίστοιχων SES.
Λέξεις-κλειδιά:
Σεισμοί, Φυσικός χρόνος, Παράμετρος τάξης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
14
Αριθμός σελίδων:
195