Μελέτη των καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων ελληνικών τυριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318812 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-24
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσοροτιώτη Σοφία-Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ζαμπετάκης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Κωνσταντίνος Δημόπουλος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χαράλαμπος Προεστός Λέκτορας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων ελληνικών τυριών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
In vitro anti-atherogenic properties of traditional Greek cheese lipid fractions
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει τις καρδιοπροστατευτικές
ιδιότητες δύο ελληνικών τυριών, του Κεφαλοτυρίου και του Λαδοτυρίου. Αυτό
επιτεύχθηκε μέσω της μελέτης της βιολογικής δραστικότητας των λιποειδών των δύο
τυριών ενάντια στην αθηροσκλήρωση. Αρχικά εκχυλίστηκαν τα ολικά λιποειδή από
δείγματα των δύο τυριών μέσω της εκχύλισης Bligh-Dyer και με κατανομή κατά
αντιρροή διαχωρίστηκαν σε πολικά και ουδέτερα. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν και
συγκρίθηκαν οι συγκεντρώσεις των λιπαρών οξέων των ολικών πολικών και των
ολικών ουδέτερων λιποειδών όλων των δειγμάτων μέσω της αέριας χρωματογραφίας
(GC). Τα ολικά πολικά λιποειδή διαχωρίστηκαν περαιτέρω με παρασκευαστική
χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) σε επιμέρους λιποειδικά κλάσματα. Τέλος, τα
ολικά, τα ολικά πολικά, τα ολικά ουδέτερα λιποειδή και τα πολικά λιποειδικά
κλάσματα εξετάστηκαν ώστε να διαπιστωθεί με βιολογικό προσδιορισμό σε πλυμένα
αιμοπετάλια κουνελιού η ικανότητά τους να αναστέλλουν ή όχι την επαγόμενη από
τον PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων. Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας
έδειξαν ότι και τα δύο τυριά έχουν έντονη βιολογική δραστικότητα έναντι της
αθηροσκλήρωσης και ότι τα λιποειδή τους είναι πολύ καλοί ανταγωνιστές του PAF.
Λέξεις-κλειδιά:
Κεφαλοτύρι, Λαδοτύρι, Λιποειδή, Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες, Αθηρογένεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
xv-xvii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
xviii,102