Μελέτη των φασμάτων ακτίνων-Χ ενεργών γαλαξιακών πυρήνων τύπου-ΙΙ με το δορυφόρο SWIFT

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318835 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-15
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γκιόκας Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργαντώπουλος Ι. Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Επιβλέπων), Μαστιχιάδης Α. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών , Αποστολάτος Θ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των φασμάτων ακτίνων-Χ ενεργών γαλαξιακών πυρήνων τύπου-ΙΙ με το δορυφόρο SWIFT
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of X-ray spectra of active galactic nuclei type II using satellite SWIFT
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την ανάλυση των φασμάτων ακτίνων Χ των
εξωγαλαξιακών πηγών που προέρχονται από τον κατάλογο των 70 μηνών παρατήρησης
του Swift. Πρόκειται για τη βαθύτερη και πιο ομοιόμορφη παρατήρηση σκληρών
ακτίνων Χ κατά μήκος ολόκληρου του ουρανού που διεξήχθη ποτέ. Σε αντίθεση με
προηγούμενες εργασίες, προσπαθήσαμε να βρούμε για κάθε πηγή την αντίστοιχη της
στον κατάλογο 1SXPS του Swift-XRT έτσι ώστε να επεκτείνουμε το εύρος ενεργειών
για αυτά τα αντικείμενα και στις μαλακές ακτίνες Χ (0.2-10 keV). Ο βασικός
σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των πολύ
απορροφημένων πηγών στο κοντινό μας σύμπαν, οι οποίες έχουν πυκνότητα στήλης
που ξεπερνά τα 1024 cm-2 και ονομάζονται Compton Thick (CT). Με τη βοήθεια του
λογισμικού XSPEC v.12.8.2 αφού αφαιρέσαμε το υπόβαθρο στη συνέχεια προσαρμόσαμε
στα φάσματά μας ένα μοντέλο φωτοηλεκτρικής απορρόφησης με ένα νόμο δύναμης (wa
 po) για να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση των ελεύθερων παραμέτρων των πηγών μας.
Στη συνέχεια, προσαρμόσαμε το εξειδικευμένο μοντέλο TORUS για απορροφημένα
αντικείμενα των Brightman & Nandra (2011) συν ένα νόμο δύναμης και καταγράψαμε
τις παραμέτρους τους. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 43 πηγές που έχουν μη μηδενική
πιθανότητα να είναι CT. Από τη φασματική ανάλυση προέκυψαν οι ροές και οι
λαμπρότητες των 43 πηγών στις ενεργειακές μπάντες 14-195 keV και 20-40 keV. Mε
τη δημιουργία κατάλληλου κώδικα στη Fortran κατασκευάσαμε το διάγραμμα
logN-logS για τις CT πηγές με σκοπό να προσδιορίσουμε τον αριθμό τους στο
σύμπαν. Συγκρίνοντας τα σημεία μας με το μοντέλο σύνθεσης του υποβάθρου ακτίνων-
Χ του Akylas et al. 2012 βλέπουμε ότι προσαρμόζεται αρκετά καλά για ποσοστό CT
της τάξεως του 10%. Από την άλλη μεριά το μοντέλο των Gilli et al. 2007
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση καθώς θεωρεί υπερβολικά μεγάλο αριθμό CT πηγών
στο σύμπαν και δε προβλέπει σωστά τα παρατηρούμενα αποελέσματα.
Λέξεις-κλειδιά:
Ακτίνες-Χ, Ενεργοί γαλαξίες, Απορρόφηση, Φάσματα, Υπόβαθρο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
80