Μελέτη υποθαλάσσιων ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στην περιοχή των οπτικών συχνοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318850 87 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-17
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γκούρα Λυδία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Νισταζάκης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Γ. Τόμπρας Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κ. Αϊδίνης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη υποθαλάσσιων ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στην περιοχή των οπτικών συχνοτήτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of underwater optical wireless communications
Περίληψη:
Η αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλείς και υψηλών ταχυτήτων υποθαλάσσιες επικοινωνίες
έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια.
Οι οπτικές ασύρματες υποθαλάσσιες επικοινωνίες (ΟΑΥΕ) έχουν προσελκύσει μεγάλη
προσοχή για έρευνα λόγο του ότι προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική και χαμηλή
σε κατανάλωση ενέργειας λύση που μπορεί να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, με ισχυρή ικανότητα εντοπισμού των παρεμβολών και με μεγάλη ασφάλεια
σύνδεσης μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται
κυρίως στις μέρες μας, μεταξύ δυτών πλοίων κτλ, είναι οι επικοινωνίες στις
ακουστικές συχνότητες αλλά αυτή η τεχνολογία υποστηρίζει χαμηλούς ρυθμούς
μετάδοσης δεδομένων με μεγάλη καθυστέρηση στη μετάδοση του σήματος και δεν
εξασφαλίζει την ασφάλεια των συνδέσμων. Από την άλλη πλευρά, η μέγιστη εφικτή
απόσταση μετάδοσης στις οπτικές συχνότητες είναι μικρότερη, λόγω της υψηλότερης
εξασθένηση σε αυτές τις συχνότητες, αλλά οι επικοινωνία είναι πολύ γρήγορη και
ασφαλής, και η καθυστέρηση είναι πρακτικά ελάχιστη και με δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν πολλά είδη πολυπλεξίας του σήματος προκειμένου να επιτευχθεί
υψηλότερη χωρητικότητα (δηλ. WDM, TDM, κλπ) και επομένως μεγαλύτερη απόδοση της
ζεύξης. Το κύριο μειονέκτημα των ΟΑΥΕ είναι οι σχετικά χαμηλές αποστάσεις
διάδοσης και ο κύριος στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση παραγόντων
που επιδρούν στην εξασθένιση του σήματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα
γίνει μια εισαγωγή σε αυτό το σημαντικό νέο τομέα της έρευνας και τεχνολογίας
και θα παρουσιάσουμε τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του
σήματος και τον τρόπο με τον οποίο μειώνουν την απόδοση του συστήματος.
Επιπλέον, θα δείξουμε τους τρόπους και τις λύσεις που έχουν ήδη προταθεί,
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους, μαζί με πολλά πειραματικά
αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εργασίες σε αυτόν τον
επιστημονικό τομέα.
Λέξεις-κλειδιά:
Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες, Υποθαλάσσιες Οπτικές Επικοινωνίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
43

document.pdf
979 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.