Μηχανική εκμάθηση σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319011 103 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-18
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μηχανική εκμάθηση σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μachine learning on wireless sensor networks
Περίληψη:
Ο έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές, μπορεί να προστατέψει
ανθρώπινες ζωές και πολύτιμες δασικές εκτάσεις, απαραίτητες για τη διατήρηση
της ισορροπίας του περιβάλλοντος και τη διαβίωση των ζώων που κατοικούν σε
αυτές. Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου
αισθητήρων, με το οποίο συλλέγονται μετρήσεις για τη θερμοκρασία και την
υγρασία του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου στη συνέχεια αυτές να
τροφοδοτειθούν σε ένα νευρωνικό δίκτυο με στόχο την εξαγωγή συμπεράσματος για
την ύπαρξη ή μη, φωτιάς. Κύριο στόχο της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση
του εάν μπορεί να υλοποιηθεί ένα νευρωνικό δίκτυο, υποστηριζόμενο από τη γλώσσα
ανάπτυξης (j2me) της πλατφόρμας Sunspot της Oracle, προκειμένου να παρέχεται
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη φωτιάς σε δασικές
εκτάσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Σύντηξη Δεδομένων , Νευρωνικά Δίκτυα , Δίκτυα Αισθητήρων , Κινούμενος Μέσος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
113