Οι βιντεοδιαλέξεις ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319225 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-17
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Χατζηχηδήρογλου Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδόπουλος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι βιντεοδιαλέξεις ως εκπαιδευτικό εργαλείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας εκτιμήθηκαν τα αποτελέσματα από την χρήση των
βίντεο-διαλέξεων ως εκπαιδευτικό εργαλείο και η ενσωμάτωση τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο για σπουδαστές όσο για καθηγητές και ανεξάρτητους
μελετητές. Βλέπουμε αρχικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπόρεσαν και αναπτύχτηκαν
τα βίντεο-μαθήματα τις ιδιαίτερες συνθήκες και την αξία της εκπαίδευσης εξ
αποστάσεως. Ως αντικείμενο μελέτης επιλέγεται η πλατφόρμα για το διαδίκτυο που
υπάρχει στο M.I.T. ( Massachusetts Institute of Technology) το Οpen Course
Ware.(OCW). Εξετάζεται πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στην πλατφόρμα αυτή και
τρόποι για βελτιώσεις τόσο της ίδιας πλατφόρμας όσο και των εκτιμώμενων
αποτελεσμάτων από την χρήση της. Εκεί έρχεται και το κυρίως μέρος της εργασίας
που είναι η χρήση βίντεο διαλέξεων. Καταγεγραμμένων μαθημάτων δηλαδή σε βίντεο
που χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς. Ο σπουδαστής , ο καθηγητής ή γενικά
ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει στα χέρια του- στον υπολογιστή του ή ακόμα
και στο κινητό του τηλέφωνο μία σημαντική βάση δεδομένων στην οποία θα μπορεί
να απευθύνεται εύκολα και άκοπα όποτε θέλει. Μπορεί να συμπληρώσει, να
ολοκληρώσει την μάθηση και να αποτελέσει και μια σημαντική πηγή ανατροφοδότησης.
(feedback) Συμπερασματικά, η ανατροφοδότηση από τους μαθητές δείχνει ότι τέτοιες
προσπάθειες τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση σε τμήματα των διαλέξεων που δεν
καταλαβαίνουν και δεν έχουν κατανοήσει πλήρως. Κάποιοι φοιτητές, επίσης,
ανέφεραν ότι οι διαλέξεις τους βοηθήσουν στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Οι μαθητές επίσης θεώρησαν σημαντικές τις βίντεο διαλέξεις καθώς τους παρέχουν
την ευελιξία όσον αφορά την πρόσβαση από οπουδήποτε και
οποτεδήποτε. Μία παρατήρηση από τη μελέτη είναι ότι οι φοιτητές θα προτιμούσαν
να έχουν ένα συνδυασμό των πρόσωπο με πρόσωπο κλασικών
διαλέξεων και αυτών που καταγράφονται σε βίντεο. Αυτό δείχνει ότι μαθητές
εξακολουθούν να δίνουν αξία στις κλασικές διαλέξεις, παρά την εισαγωγή της
τεχνολογίας στα διάφορα μαθήματα του Πανεπιστήμιου
Λέξεις-κλειδιά:
Βιντεομαθήματα, Ανατροφοδότηση, Μαθηση εξ’αποστάσεως , Εκπαιδευτικό λογισμικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
81

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.