Οι ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319237 180 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-04-05
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χατζή Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευαγγελία Αθανασιάδου Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Κεντρικό θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι οι ελλειψοειδείς αρμονικές
συναρτήσεις. Κύριος σκοπός είναι η επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης στο
ελλειψοειδές σύστημα συντεταγμένων. Συγκεκριμένα τα προβλήματα που μελετώνται
είναι ακουστικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα με αρμονική χρονική
εξάρτηση. Έμφαση δίνεται στη θεωρία χαμηλών συχνοτήτων, διότι τις περισσότερες
φορές η εύρεση ακριβής λύσης σε ένα πρόβλημα σκέδασης είναι αρκετά δύσκολη
διαδικασία έως αδύνατη και η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα καλής προσέγγισης
της λύσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ελλειψοειδές σύστημα συντεταγμένων, Σκέδαση, Θεωρία χαμηλών συχνοτήτων, Ακουστικά κύματα, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
98

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.