Οι συνέπειες των Καταστροφικών Παλιρροϊκών Κυμάτων στον Κορινθιακό Κόλπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319264 323 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μιχαλέτος Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Π. Νομικού Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι συνέπειες των Καταστροφικών Παλιρροϊκών Κυμάτων στον Κορινθιακό Κόλπο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The Impact of Destructive Tsunami Waves in the Gulf of Corinth
Περίληψη:
Από την αρχαιότητα έως την σημερινή εποχή στην ακτογραμμή της Ελλάδας, αλλά και
της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις
εκδήλωσης παλιρροϊκών κυμάτων τσουνάμι, πολλά εκ των οποίων ήταν μεγάλης
έντασης και επέφεραν εκτεταμένες καταστροφές στις παράκτιες περιοχές. Αρκετά
από τα τσουνάμι αυτά έχουν τεκμηριωθεί και από γεωλογικές μαρτυρίες. Το
ιστορικό των τσουνάμι στον Ελλαδικό χώρο δεν αφήνει αμφιβολία ότι ισχυρά
τσουνάμι αναμένονται και στο μέλλον.
Η οικιστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Κορινθιακού Κόλπου, που έχει ως
αποτέλεσμα την πυκνή δόμηση πάνω στον αιγιαλό καθώς και η αναγωγή της περιοχής
σε παραθαλάσσιο θερινό θέρετρο είναι παράγοντες πολλαπλασιασμού των δυσμενών
επιπτώσεων των τσουνάμι. Ταυτόχρονα, τα γεωλογικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά
της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου (αυξημένη σεισμικότητα,
κατολισθήσεις υποθαλάσσιων πρανών) ευνοούν την εκδήλωση τσουνάμι με σημαντικό
ύψος κύματος.
Παρά τη δυσκολία για έγκαιρη προειδοποίηση με ενόργανα συστήματα, λόγω του
εξαιρετικά μικρού χρόνου άφιξης των τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές του
Κορινθιακού Κόλπου, είναι ιδιαίτερα επωφελής και σχετικά προσδιορίσιμη η
εκτίμηση των αναμενόμενων συνεπειών των τσουνάμι και o αναγκαίος σχεδιασμός για
τη μείωση των συνεπειών τους. Τα αναδυόμενα συμπεράσματα, που θα προκύψουν από
μια μελέτη επιπτώσεων και συνεπειών, ενδεχομένως, να αποτελέσουν τον βατήρα για
τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών προστασίας σε προκαταστροφικό
επίπεδο και θα συμβάλουν στην βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας των τοπικών
κοινωνιών γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο.
Στη παρούσα μελέτη επιχειρείται ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της
ευπάθειας του Κορινθιακού Κόλπου μέσα από το πρίσμα των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής. Στα κεφάλαια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας
αναλύονται οι συνέπειες των τσουνάμι στον Κορινθιακό Κόλπο κατά το παρελθόν,
ενώ παράλληλα επιχειρείται ο προσδιορισμός των πιθανών επιπτώσεων από
μελλοντικά τσουνάμι με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και χαρακτηριστικά της
περιοχής.
Τέλος, προτείνονται μέτρα που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις σε
τοπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες (φυσικές – κοινωνικές) του
παράκτιου περιβάλλοντος του Κορινθιακού Κόλπου.
Λέξεις-κλειδιά:
Επιπτώσεις τσουνάμι, Φυσικές Καταστροφές, μέτρα ετοιμότητας, Κορινθιακός κόλπος, Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
xi
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
61