Όραμα στις Ελληνικές Τηλεπικοινωνιακές Εταιρείας. Μια χρηματοοικονομική προσέγγιση ποσοτικοποίησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319304 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-21
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γκερδιδάνης Δημήτρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βαρουτάς Δημήτρης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Όραμα στις Ελληνικές Τηλεπικοινωνιακές Εταιρείας. Μια χρηματοοικονομική προσέγγιση ποσοτικοποίησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται να μελετηθεί η
ελληνική αγορά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Ο κλάδος τόσο της σταθερής όσο
και της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα ωρίμανσης
και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη. Τα ερωτήματα όμως που δημιουργούνται σε
αυτό το σημείο του οικονομικού κύκλου, είναι αν οι επιχειρήσεις λειτουργούν
βραχυπρόθεσμα ή θέτουν μακρόπνοους στόχους. Η ύπαρξη ή όχι οράματος είναι το
στοιχείο αυτό που τελικά θα αναδείξει αν μια επιχείρηση θα αντέξει του
ανταγωνισμού που υπάρχει στην αγορά. Αυτό το κενό έρευνας καλείται να καλύψει η
παρούσα διπλωματική εργασία. Χρησιμοποιώντας τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
(ισολογισμούς) από το 2000 έως το 2008, για 3 επιχειρήσεις από κάθε τομέα
(σταθερή και κινητή τηλεφωνία), προσπαθεί να εξάγει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Γίνεται το τόλμημα να ποσοτικοποιηθεί, μέσω συγκεκριμένου τύπου, το όραμα μιας
επιχείρησης συναρτήσει χρηματοοικονομικών παραγόντων – δεικτών. Τα αποτελέσματα
εξάγονται με χρήση οικονομετρικού υπολογιστικού μοντέλου SPSS και αποτυπώνονται
μέσω γραφημάτων στο σύνολο των βημάτων της μεθοδολογίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Όραμα στις Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικοποίηση οράματος, Πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Χρηματοοικονομικοί δείκτες, Μάνατζμεντ τηλεπικοινωνιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
77

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.