Πλοήγηση σε Εσωτερικούς Χώρους με Χρήση Τεχνολογίας Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319452 307 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-30
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αικατερίνη
Μέμμου Αριστέα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασίλειος Τσέτσος, Διδάκτορας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πλοήγηση σε Εσωτερικούς Χώρους με Χρήση Τεχνολογίας Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος πλοήγησης σε κτίριο
κάνοντας χρήση ασύρματων συσκευών που διαθέτουν επεξεργαστή προγραμματιζόμενο
σε Java και κεραία για την μεταξύ τους επικοινωνία. Η εφαρμογή εκτελείται σε
σταθερούς υπολογιστές τοποθετημένους σε διάφορα σημεία του κτιρίου, οι οποίοι
επικοινωνούν με έναν κεντρικό server που επεξεργάζεται τις πληροφορίες για την
θέση του χρήστη και παρέχει την προτεινόμενη διαδρομή για την επιθυμητή θέση.
Ο χρήστης επικοινωνεί με τους σταθερούς υπολογιστές μέσω της ασύρματης συσκευής
και της οθόνης του υπολογιστή. Η εφαρμογή είναι ανοιχτή σε βελτιστοποίηση όσο
αφορά στον καθορισμό της θέσης και προσφέρεται για περαιτέρω χρήση σε μουσεία,
νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ακόμα και εμπορικά κέντρα.
Λέξεις-κλειδιά:
Πλοήγηση, Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Εσωτερικοί χώροι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6,7,8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
67

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.