Προσδιορισμός των ευρυμάτων των νάνων ιπποποτάμων Phanourios minor της ανασκαφής 2008 στην Αγία Νάπα Κύπρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319630 405 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γεωργίτσης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Θεοδώρου Καθηγητής (Επιβλέπων), Παρίσης Παυλάκης Αναπλ. Καθηγητής, Σωκράτης Ρουσιάκης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός των ευρυμάτων των νάνων ιπποποτάμων Phanourios minor της ανασκαφής 2008 στην Αγία Νάπα Κύπρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Determination of dwarf fossil hippopotamus Phanourios minor remains from excavation at the Aghia Napa (Cyprus) in 2008
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη καταγραφή και τον προσδιορισμό των
απολιθωμάτων του νάννου ιπποποτάμου Phanourios minor BOEKSCHOTEN & SONDAAR 1972
από την ανασκαφή που έγινε στην Αγία Νάπα (Κύπρος) το 2008. Η θέση αποτελεί την
οροφή μιας σπηλαιοδολίνης κάτω από την οποία αποτέθηκαν τα απολιθωματοφόρα
στρώματα. Η ηλικία των απολιθωμάτων έχει υπολογιστεί στα 13.500-11.000 χρόνια.
Δίνεται με ακρίβεια η μεθολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ύπαιθρο κατά τη
διάρκεια της ανασκαφής και στη συνέχεια στο εργαστήριο κατά τη καταγραφή και
μελέτη των ευρυμάτων. Ο συνολικός αριθμός των προσδιορίσιμων οστών, όπως
προέκυψε από την καταγραφή του υλικού, αντιστοιχεί σε 1927 δείγματα.
Παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό δειγμάτων απο διαταραγμένα στρώματα (53%), ενώ το
πλήθος των ανήλικων ατομών φθάνει το 4%. Στο τέλος παρουσιάζονται βιομετρικές
παρατηρήσεις πάνω στους κοπτήρες και στους κυνόδοντες του Phanourios minor.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιπποποταμος, Κύπρος, Αγία Νάπα, Phanourios, Minor
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
230

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.