Πρότυπες προδιαγραφές ασφαλείας εγκαταστάσεων βιβλιοθηκών - Μελέτη περίπτωσης της βιβλιοθήκης της σχολής Θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319698 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Βαζούρας Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμιος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρότυπες προδιαγραφές ασφαλείας εγκαταστάσεων βιβλιοθηκών - Μελέτη περίπτωσης της βιβλιοθήκης της σχολής Θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Standard security specifications of Library facilities. Case study: Library of the School of Sciences of the National and Kapodistrian University of Athens
Περίληψη:
Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε ποιες πρέπει να είναι οι
ασφαλής προδιαγραφές εγκαταστάσεων των βιβλιοθηκών. Γίνεται μία αναφορά στους
κανονισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, για την κατασκευή, την φόρτιση των
δαπέδων και την
στατική επάρκεια του κτιρίου. Επιπλέον γίνεται μια ανάλυση του σχεδιασμού του
χώρου του κτιρίου ενώ γίνεται μια πλήρης ανάλυση όσον αφορά τη κατασκευή των
κεκλιμένων
επιπέδων, των κλιμακοστασίων και των διαδρόμων. Συνεχίζουμε με τη σωστή
τοποθέτηση του εξοπλισμού στο εσωτερικού του χώρου, όπως γραφεία, υπολογιστές
ενώ στην συνέχεια
αναφέρουμε τις προτεινόμενες ασφαλής διαστάσεις που πρέπει να έχουν τα ράφια
και οι βιβλιοθήκες. Γίνεται μία προσπάθεια σε αυτή την εργασία να παρουσιάσουμε
όσο το δυνατόν πληρέστερα κάθε χώρο της βιβλιοθήκης ξεχωριστά, δίνοντας ιδέες
και λύσεις, ώστε το κτίριο να διαθέτει αυτές τις πρότυπες προδιαγραφές
ασφαλείας. Η θερμοκρασία, η υγρασία, ο φωτισμός και ο κλιματισμός είναι κάποιοι
από τους παράγοντες που επηρεάζουν μια
βιβλιοθήκη ως προς την λειτουργία της. Προτείνονται κάποιες λύσεις, που θα
μπορέσουν να εξασφαλίσουν άνετες συνθήκες τόσο για τους ανθρώπους που έχουν
πρόσβαση σε αυτό ,
όσο για το ίδιο το υλικό της βιβλιοθήκης. Επιπλέον γίνεται και ανάλυση στα
μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουμε σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών
καταστροφών και πως
πρέπει να είναι προετοιμασμένη μια βιβλιοθήκη, ώστε όταν συμβεί κάποιο γεγονός
ή καταστροφή να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις πιθανότητες ενός τραυματισμού ή
απώλειας. Όταν αναφερόμαστε για πρότυπες προδιαγραφές ασφαλείας εγκαταστάσεων
βιβλιοθηκών αναφερόμαστε και το πώς θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο το κτίριο
ώστε να
παρέχει σε ευπαθείς ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, την δυνατότητα πρόσβασης στο
χώρο εξασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους. Σε όλη την εργασία γίνεται αναφορά σε
αυτές τις ομάδες, καθώς στις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να
τους παρέχει το
κτίριο. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στη βιβλιοθήκη των θετικών επιστημών ως
μελέτη περίπτωσης. Γίνεται μια αυτοψία του ίδιου του χώρου και καταγράφουμε
ποιες
προδιαγραφές τηρεί βάσει της έρευνάς μας. Τέλος καταλήγουμε στα συμπεράσματά
μας και στις κατάλληλες προτάσεις που έχουμε να κάνουμε για τον χώρο.
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, Βιβλιοθήκη, Προδιαγραφές εγκαταστάσεων, Προτεινόμενες διαστάσεις, Πρόληψη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
87