Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου: χρήση του Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος για επίτευξη Αποδοτικών Ασύρματων Επικοινωνιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319852 421 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-14
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κατσίκης Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επικ. Καθηγητής Ε. Χατζηευθυμιάδης, Επικ. Καθηγητής Χ. Αναγνωστόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου: χρήση του Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος για επίτευξη Αποδοτικών Ασύρματων Επικοινωνιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα Συστήματα Επίγνωσης Πλαισίου αποτελούν μια ταχέως αναπτυσσόμενη ερευνητική
περιοχή με εφαρμογή σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Στα σύγχρονα συστήματα,
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών μια ασύρματη δικτυακή υποδομή, η οποία προωθεί
την πληροφορία πλαισίου από το φαινόμενο-χώρο που παρατηρείται έως την
εφαρμογή. Η τελευταία θα την επεξεργαστεί και θα προσαρμόσει ανάλογα την
λειτουργία της. Αυτές οι δικτυακές υποδομές, αποτελούνται από αισθητήρες, οι
όποιοι όπως είναι γνωστό χαρακτηρίζονται από περιορισμένα ενεργειακά (και όχι
μόνο) αποθέματα. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εισάγει νέους μηχανισμούς
προώθησης της πληροφορίας πλαισίου, που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων των Ασύρματων Δικτύων
Αισθητήρων, ούτως ώστε να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής του Συστήματος Επίγνωσης
Πλαισίου. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και προσομοιώνουμε δυο νέους μηχανισμούς. Οι
μηχανισμοί αυτοί, προκειμένου να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, εφαρμόζουν
μια διαδικασία συμπίεσης της πληροφορίας πλαισίου. Η συμπίεση αυτή
επιτυγχάνεται κάνοντας χρήση του αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού μοντέλου και της
ανάλυσης κυρίων συνιστωσών. Μια συγκριτική εκτίμηση με άλλους μηχανισμούς
εξοικονόμησης ενέργειας, παρατίθεται προκειμένου να καταδείξει την ανωτερότητα
των προτεινόμενων μεθόδων.
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Μηχανισμός Έξυπνης Προώθησης, Διανυσματικό Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
14
Αριθμός σελίδων:
95