Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αντικυκλώνα mersa-matruh

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320326 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-04
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γαλανάκη Ελισσάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκτορας Σοφιανός Σαράντης (επιβλέπων), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τόμπρου Τζέλλα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φλόκα Έλενα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αντικυκλώνα mersa-matruh
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο αντικυκλώνας Mersa – Matruh εντοπίζεται στην νοτιοδυτική λεκάνη της
Λεβαντίνης, βόρεια της ακτής της Αιγύπτου, ανάμεσα στις 26 – 30ο Ε και 32 – 34ο
Ν με διάμετρο περίπου στα 250km. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του και η εποχική
του μεταβλητότητα αποτελούν ένα θέμα διερεύνησης της παρούσας εργασίας .
Έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναφέρουν μεταβλητότητες που αφορούν την τοποθεσία
του, την κατεύθυνσή του, το μέγεθός του αλλά και των αριθμό των κέντρων του.
Επίσης, παραμένει αδιευκρίνιστος ακόμα ο λόγος ύπαρξης αυτής της μόνιμης
αντικυκλωνικής συνιστώσας στην περιοχή.
Η περιοχή του Mersa – Matruh έχει προσομοιωθεί μέσω του υδροδυναμικού μοντέλου
POM (Princeton Ocean Model). Έγιναν πειράματα ευαισθησίας που σχετίζονται με
την επίδραση του άνεμο, της τοπογραφίας και της γενική κυκλοφορία της
Λεβαντίνης προκειμένου να μελετηθούν τα δυναμικά του χαρακτηριστικά. Τα
αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι ο συνδυασμός της εισαγωγής αρνητικού
στροβιλισμού από τον άνεμο με την αστάθεια που παρατηρείται στο παράκτιο ρεύμα
που ακολουθεί την ακτή της βόρειας Αφρικής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία
κέντρου αρνητικού στροβιλισμού στην περιοχή. Η θέση και η δομή του σχηματισμού
του Mersa – Matruh σχετίζεται κυρίως με την τοπογραφία και την ικανότητά της να
παγιδεύει την κυκλοφορία, μέσω της διατήρησης του στροβιλισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Μηχανισμοί δημιουργίας στροβίλων, Αριθμητικό μοντέλο, Θάλασσα Λεβαντίνης, Πειράματα ευαισθησίας, Προσομοίωση αντικυκλώνων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
83