Φασματική αραιοποίηση και το πρόβλημα Kadison-Singer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320640 527 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-03
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Στούμπος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Γιαννόπουλος Καθηγητής (Επιβλέπων), Αριστείδης Κατάβολος Καθηγητής, Παντελής Δοδός Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φασματική αραιοποίηση και το πρόβλημα Kadison-Singer
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Spectral Sparcification and the Kadison Singer problem
Περίληψη:
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί το πρόβλημα Kadison-Singer και η
μέθοδος επίλυσης του από τους Marcus, Spielman και Srivastava. Η μέθοδος
βασίζεται σε στοιχειώδη επιχειρήματα γραμμικής άλγεβρας, συνδυαστικής και
μιγαδικής ανάλυσης και είναι αρκετά ισχυρή και πρωτότυπη, καθώς εφαρμόστηκε
επιπλέον για την επίλυση προβλημάτων στη φασματική θεωρία γραφημάτων. Η
παραπάνω εφαρμογή συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο μέρος της εργασίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπλεκόμενες οικογένειες πολυωνύμων, Πραγματικά ευσταθή πολυώνυμα, Μεικτό χαρακτηριστικό πολυώνυμο, Expander οικογένειες γραφημάτων, Γραφήματα Ramanujan
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
127