Φωσφορυλάση του Γλυκογόνου της Τetrahymena Τhermophila και Μελέτη της Δράσης Αναστολέων του Ενζύμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320705 371 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-31
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Σιαφάκα-Καπάδαη Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Ισιδώρα Παπασιδέρη Καθηγήτρια, Αθανάσιος Γκιμήσης Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φωσφορυλάση του Γλυκογόνου της Τetrahymena Τhermophila και Μελέτη της Δράσης Αναστολέων του Ενζύμου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of glycogen phosphorylase in Tetrahymena thermophila and its inhibitors
Περίληψη:
Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου αποτελεί ένα σημαντικό μοριακό στόχο για τη
θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, καθότι είναι το κυρίαρχο ένζυμο του μεταβολισμού
του γλυκογόνου. Το συνεχές επιστημονικό ενδιαφέρον οδήγησε στην ανακάλυψη
αρκετών αναστολέων του ενζύμου, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πιθανοί αντιδιαβητικοί
παράγοντες. Η Tetrahymena thermophila είναι ένα καλά μελετημένο πειραματικό
μοντέλο της κυτταρικής και μοριακής βιολογίας, στο οποίο είναι παρόντα σχεδόν
όλα τα ένζυμα του μεταβολισμού των υδατανθράκων που απαντώνται και στα
θηλαστικά.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η χρήση του συγκεκριμένου
ευκαρυωτικού μοντέλου για την επιλογή νέων ενώσεων ως πιθανών υπογλυκαιμικών
φαρμάκων σε in vivo και in vitro δοκιμασίες, πριν από τη διεξαγωγή πειραμάτων
σε θηλαστικά και κλινικών μελετών. Μελετήθηκε λοιπόν η αναστολή της
δραστικότητας στην T.thermophila in vitro από τις ενώσεις MNO6B, G2-ANTHRA και
AMX117B, οι οποίες έχουν βρεθεί ότι αναστέλλουν τη δραστικότητα της
φωσφορυλάσης του γλυκογόνου των μυών κουνελιού (RMGPb). Στο πλαίσιο αυτό,
ελέγχθηκε επίσης η δραστικότητα του ενζύμου στο ομογενοποίημα των κυττάρων της
T.thermophila και σε όλα τα υποκυτταρικά κλάσματα και διερευνήθηκε περαιτέρω με
in silico μελέτη η ύπαρξη του ενζύμου στο πρωτόζωο.
Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή υποδεικνύουν την αναστολή της
δραστικότητας της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου στο ομογενοποίημα των κυττάρων
και από τους τρεις αναστολείς της RMGPb. Όπως αποκάλυψε η in silico μελέτη, τα
σημαντικά αμινοξέα του καταλυτικού κέντρου και του κέντρου αναστολής της RMGPb
απαντώνται και στο αντίστοιχο ένζυμο της T.thermophila.Τα αποτελέσματα στο
σύνολό τους αναδεικνύουν την T.thermophila ως ένα χρήσιμο πειραματικό μοντέλο
για την επιλογή ενώσεων ως πιθανών υπογλυκαιμικών φαρμάκων.
Λέξεις-κλειδιά:
Φωσφορυλάση του γλυκογόνου, Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου των μυών κουνελιού, Ενζυμική Δοκιμασία, Tetrahymena Τhermophila, In silico μελέτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
16-23, 135-136
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
145

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.