Εργοσπιρομετρικά ευρήματα σε μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1325503 410 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-28
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μαντζώρος Αναστάσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παναγιώτης Μπεχράκης, τέως Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Λυμπέρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κώστας Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Σιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργοσπιρομετρικά ευρήματα σε μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Οι επιπτώσεις του καπνίσματος είναι καταστρεπτικές για την υγεία του ανθρώπου και δημιουργούν δυσχέρειες σε αρκετές δραστηριότητες, όπως στις αθλητικές του επιδόσεις. Είναι επίσης γενικά παραδεκτό ότι οι παθητικοί καπνιστές διατρέχουν κινδύνους και πρέπει να είναι νομικά προστατευμένοι.
ΣΚΟΠΟΣ- Μέσω των μεθόδων της σπιρομέτρησης και της εργοσπιρομέτρησης, οι οποίες αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έγινε προσπάθεια να αποδειχθεί με την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κατά πόσο η εργασία σε καπνιστικό περιβάλλον επιβαρύνει τον οργανισμό του εργαζόμενου και πόσο επηρεάζονται οι σπιρομετρικές και εργοσπιρομετρικές του μετρήσεις.
ΜΕΘΟΔΟΣ- Πραγματοποιήθηκαν σπιρομετρικές και εργοσπιρομετρικές μετρήσεις σε δείγμα 30 ατόμων, τα οποία εργάζονται σε καπνιστικό περιβάλλον και άλλων 30 ατόμων, τα οποία εργάζονται σε μη καπνιστικό περιβάλλον. Για την πληρότητα της έρευνας, πραγματοποιήθηκε μέτρηση κοτινίνης στα ούρα των συμμετεχόντων και της συγκέντρωσης αέριων σωματιδίων στους χώρους εργασίας του δείγματος (pm 2,5). Συνολικά μελετήθηκαν πάνω από 100 παράμετροι και έγιναν όλοι οι πιθανοί συσχετισμοί και διαχωρισμοί σε υποομάδες. Στόχος ήταν η εύρεση των επιδόσεων, αλλά και η προσπάθεια κατατεμαχισμού του δείγματος σε καπνιστικό περιβάλλον, ώστε να βρεθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τις επιδόσεις των παθητικών καπνιστών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Έχουν καλύτερη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σε σχέση με την προβλεπόμενη τιμή όσοι δεν εργάζονται σε καπνιστικό περιβάλλον (διαφορά 11,7% με p=0,0038 για τον σχετικό όγκο οξυγόνου στο VO2max, διαφορά 11,76% με p=0,0037 για τον απόλυτο όγκο οξυγόνου στο VO2max).
 Η αποκατάσταση είναι ομαλότερη για τους εργαζόμενους σε μη καπνιστικό περιβάλλον (διαφορά 11,7333% με p=0,0182 για τον σχετικό όγκο οξυγόνου στην ανάκαμψη, διαφορά 11,666% με p=0,019 για τον απόλυτο όγκο οξυγόνου στην ανάκαμψη).
 Παρατηρείται συγκέντρωση κοτινίνης σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό για όσους εργάζονται σε καπνιστικό περιβάλλον (διαφορά 229 με p=0,049).
 Στη σπιρομέτρηση και στο τεστ βασικού μεταβολισμού δεν παρουσιάστηκαν διαφορές.
 Ο παράγοντας καπνιστικό περιβάλλον επηρεάζει περισσότερο τις επιδόσεις των γυναικών συγκριτικά με τις αντίστοιχες των αντρών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- Οι εργοσπιρομετρικές μετρήσεις έδειξαν βεβαρυμένα αποτελέσματα για όσους εργάζονται σε καπνιστικό περιβάλλον και χαρακτηρίζονται ως παθητικοί καπνιστές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παθητικό κάπνισμα, Υγεία στο χώρο εργασίας, Εργοσπιρομετρική δοκιμασία, Καρδιαγγειακές, Πρόσληψη οξυγόνου, PM 2,5, Κοτινίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
332
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο