Γενετικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά στελεχών β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομάδας Α απο παιδιά με διεισδυτικές και μη διεισδυτικές λοιμώξεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326083 163 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-14
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κουτούζη Φωτεινή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δαΐκος Λ. Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Συριοπούλου Βασιλική, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου Μαρία-Αλεξάνδρα, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Ρώμα Ελευθερία, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρικής ΕΚΠΑ
Μίχος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμώξεων, Ιατρικής ΕΚΠΑ
Ζουμάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενετικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά στελεχών β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομάδας Α απο παιδιά με διεισδυτικές και μη διεισδυτικές λοιμώξεις
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο Streptococcus pyogenes παραμένει σημαντικό παθογόνο για τον άνθρωπο. Στόχοι της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις στα παιδιά (επιδημιολογία, επιπολασμός και ποικιλομορφία emm-τύπων, συσχέτιση με 30-δύναμο εμβόλιο, ευαισθησία στα αντιβιοτικά, γονίδια αντοχής στις μακρολίδες και γονίδια πυρετογόνων εξωτοξινών-SPE). Πρόκειται για προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε, 2007-2013, σε παιδιά ≤14 ετών. Ταυτοποίηση του S.pyogenes έγινε με κλασικές μεθόδους, τυποποίηση emm-τύπων με PCR και αλληλούχιση και ευαισθησία στα αντιβιοτικά με Kirby-Bauer και Etest. Τα γονίδια αντοχής μακρολιδών και πυρετογόνων εξωτοξινών ανιχνεύτηκαν με “multiplex” PCR. Ανάλυση έγινε με το SPSS, XLSTAT, δοκιμασίες χ2, Fisher και Pearson. Εξετάσθηκαν 1324 παιδιά (51,8% αγόρια) με διάμεση ηλικία 65 μήνες. Φαρυγγίτιδα εμφάνισαν 84,4%, διεισδυτική λοίμωξη 5,7% και ωτίτιδα, πυοδερμία ή κολπίτιδα 9,9%. Το 67,8% των λοιμώξεων σημειώθηκε Νοέμβριο-Μάιο. Συχνές ήταν οι διεισδυτικές λοιμώξεις σε παιδιά ≤3 ετών και οι φαρυγγικές 4-6 ετών. Διαπιστώθηκαν 35 emm-τύποι και 15 υπότυποι με επικρατέστερους: 1(16,7%), 12(13,6%), 77(10,9%), 4(10,9%), και 28(10,4%). Το 97,3% των emm-τύπων περιλαμβάνονται στο 30-δύναμο εμβόλιο. Οι ρευματογόνοι emm-τύποι αποτέλεσαν το 16,3%. Οι emm-τύποι ανήκαν σε 13 emm-συμπλέγματα. Αντοχή διαπιστώθηκε: μακρολίδες 20,4%, κλινδαμυκίνη 13,8% (iMLSB10,5%, cMLSB3,3%), τετρακυκλίνη 18,7%, λεβοφλοξασίνη 5,4% και χλωραμφενικόλη 2,8%. Υπεύθυνα γονίδια αντοχής στις μακρολίδες ήταν: erm(A) 50,4%, mef(A) 32,2% και erm(B) 16,3%. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση κατανάλωσης μακρολιδών και αντοχής. Τα γονίδια speB ή speA και speB, ήταν συχνά στα διεισδυτικά στελέχη. Επιτήρηση των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων και προσδιορισμός των emm-τύπων είναι επιβεβλημένα προκειμένου να αξιολογηθούν τα οφέλη ενός εμβολίου για τον S. pyogenes, που βασίζεται στην Μ πρωτεΐνη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πυογόνος στρεπτόκκοκος, Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, Emm τύποι, Αντοχή στις μακρολίδες, Γονίδια spe
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
360
Αριθμός σελίδων:
203

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.