Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:1328386 505 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
228.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
38 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, εκλογές ακαδημαϊκών αρχών, Γεώργιος Ράλλης, Μισαήλ Αποστολίδης, Λουδοβίκος Ρός, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Κυριακός Δομνάνδος, Ιωάννης Νικολαΐδης – Λεβαδεύς, Ιωάννης Ολύμπιος, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, (αριθ. 2647), εκλογή νέων αρχών,
Βασιλικό Διάταγμα (αριθ. 2798), περί ονομασίας των αρχών του πανεπιστημίου, προπρύτανης – αντιπρύτανης, Σχολαρχία – Κοσμητεία, Σχολαρχές – Κοσμήτορες, Ακαδημαϊκό Συμβούλιο – Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
Βασιλικό διάταγμα (αριθ. 2886), κοσμήτορες, διορισμός, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Νικολαΐδης – Λεβαδεύς, Νεόφυτος Βάμβας, Μισαήλ Αποστολίδης,
Γεώργιος Ράλλης, εκλογές, διαδικασία, ψηφοδέλτιο, αποστολή,
Υποψήφιοι, εκλογές,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, πρακτικό εκλογών,
Βασιλικό Διάταγμα (αριθ. 1701), διορισμός, κοσμήτορες, Μισαήλ Αποστολίδης, Ιωάννης Βούρος, Ιωάννης Σούτσος, Νεόφυτος Βάμβας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42