Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:1328582 1014 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
309.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Πρωτόκολλο
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 10 επιστολές στα Γαλλικά και 1 στα Γερμανικά, υπάρχουν 7 έγγραφα του 1845 εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, προσφορές, αγορές βιβλίων, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Ελπίδα, εφημερίδα, Κωνσταντίνος Λεβίδης, εκδότης
Αναμόρφωση (Αναμόρφοσις) εφημερίδα, δωρεά Αργυρόπουλος, συντάκτης, δωρεά,
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος βιβλιοθήκης,
Δ. Πύρρος, υδρόγειος σφαίρα, δωρεά,
Ιατρική οργανολογία, βιβλία,
Νεόφυτος Βάμβας, κατάλογος βιβλίων, προσφορές,
Ιωάννης Ολύμπιος, Νικόλαος Κωστής, Αναστάσιος Γούδας, μετάφραση, νοσολογίας, παθολογίας, Χ. Ο. Ουφαλάνδος, έγκριση, χρηματοδότηση, έκδοση, βράβευση, Α. Κ. Ιωνίδης (οικογένεια Ιωνιδών), δωρεά
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης,
Νεόφυτος Δούκας, Ανδρέας Κορομηλάς, Αριστοφάνης, έκδοση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45