Βαθμός συμφωνίας εκπαιδευτικών–γονέων–παιδιών και συσχετιζόμενοι παράγοντες στην αναγνώριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών σε παιδιά Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329406 430 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Θάνου Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Α. Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σ. Χριστογιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βαθμός συμφωνίας εκπαιδευτικών–γονέων–παιδιών και συσχετιζόμενοι παράγοντες στην αναγνώριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών σε παιδιά Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βαθμός συμφωνίας εκπαιδευτικών–γονέων–παιδιών και συσχετιζόμενοι παράγοντες στην αναγνώριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών σε παιδιά Δημοτικού
Περίληψη:
Σκοπός- Αντικείμενο: Η παρούσα εργασία διερευνά τον βαθμό συμφωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς-γονείς-παιδιά ως προς την αναγνώριση συναισθηματικών/συμπεριφορικών δυσκολιών καθώς και τις προσδοκίες που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς για τα παιδιά. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 39 εκπαιδευτικοί, 77 γονείς και 36 παιδιά ηλικίας (6 έως 12 χρόνων) τα οποία παραπέμφθηκαν στα απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» από τον Απρίλιο 2016 έως τον Ιούλιο 2016. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια: το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Ε.Δ.Δ.), το Ερωτηματολόγιο του Τ. Achenbach (ΣΑΕΒΑ) και κλίμακες προσδοκιών. Η εκδοχή του Ε.Δ.Δ. συμπληρώθηκε από τα παιδιά ηλικίας 11-12,5 χρόνων. Αποτελέσματα: Οι γονείς διατηρούσαν σημαντικά υψηλές προσδοκίες για δημοτικότητα/σχέσεις των παιδιών με συνομηλίκους, όταν ο λόγος παραπομπής ήταν συναισθηματικός/ συμπεριφορικός. Οι δάσκαλοι διαμόρφωναν σημαντικά χαμηλές προσδοκίες ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, όταν ο λόγος παραπομπής ήταν συναισθηματικός/συμπεριφορικός. Τα παιδιά με αναγνωρισμένη «αρρώστια/αναπηρία» από τους γονείς τους σημείωσαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία, κυρίως στις συνολικές δυσκολίες και την υπερκινητικότητα/απροσεξία. Όταν ο λόγος παραπομπής ήταν μαθησιακός, η βαθμολογία των γονέων στα προβλήματα διαγωγής ήταν υψηλότερη από εκείνη των εκπαιδευτικών, με τους γονείς να αναφέρουν περισσότερα προβλήματα. Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες γονέων-παιδιών, οι πληροφοριοδότες γονείς ανέφεραν περισσότερα προβλήματα υπερκινητικότητας/απροσεξίας στα αγόρια σε σύγκριση με τις αυτοαναφορές των παιδιών. Η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου–οικογένειας ως μέρος ολιστικής προσέγγισης υπό την εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Βαθμός συμφωνίας πληροφοριοδοτών, Συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, Προσδοκίες, Γονείς, Εκπαιδευτικοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
201
Αριθμός σελίδων:
173
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ.Ε.ΘΑΝΟΥ.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο