Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.5Β)

Υποφάκελος uoadl:1363372 611 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.5Β)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
96 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δημάδης, Ρήγας Θωμόπουλος, Χριστόφορος Αλεξάνδρου, Χριστόδουλος Κλωνάρης, Δημήτριος Μερλόπουλος, Νικόλαος Γρυπάρης, Δημήτριος Σακελλαριάδης, Αλέξανδρος Παυλίδης, Ιωάννης Αποστολίδης, Μιλτιάδης Φιλαλήθης, Θεόδωρος Αρεταίος, Γεώργιος Καλέβρης, Δημήτριος Στρούμπος,
Διονύσιος Βάλβας, Πλάτων Κυριακού Πιτλάκης, Αλέξανδρος Μανσόλας, Ηλίας Δ. Δημητρακόπουλος, Γεώργιος Τσέλης, Δημήτριος Κυρίκου, Γεώργιος Λήμνιος, Ιωάννης Γεωργούλας, Εμμανουήλ Κρατικίδης, Γεώργιος Πρινάρης, Ιωάννης Τσιώτης, Δημήτριος Σούρμπας, Αριστείδης Καρατζάς, Αντώνιος Μουλάτος, Θωμάς Σκάσης, Χριστόδουλος Χαιρόπουλος, Λουκάς Καρρέρας, Θεόδωρος Ζωγράφος,
φοιτητές, πληροφορίες, παρακολούθηση φοίτησης, μαθήματα, καθηγητές, εγκρίσεις, εγγραφές,
Δημήτριος Τοσίτζας, αίτηση, μεταγραφή, Κρίτσας, επώνυμο, αλλαγή,
Μιχαήλ Καλαποθάκης, σπουδές, διακοπή, αποπεράτωση,
Ιωάννης Ιωαννίδης, αίτηση, συνδρομή,
Γεώργιος Δ. Καρζής, αίτηση, εγγραφή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98