Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142166 376 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
673.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Χρηματικό ένταλμα, κατάσταση κλήρων και λοιπών υποτροφιών,
Γεώργιος Νικολαΐδης, φοιτητής, υπότροφος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, υπότροφοι,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, διορισμός, υπότροφος, Θεόδωρος Δηλιγιάννης (Δελιγιάννης), Αντώνιος Μαρανάκης (ή Μαναράκης),
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, διορισμός, υπότροφος, Γεώργιος (Κωνσταντινίδης) Χούλης (ή Λούλης),
Αναστάσιος Γούδας, Κωνσταντίνος Βουσάκης, φοιτητές, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, ενοίκιο, οικία
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ιωάννης Παπαδάκης, υπότροφος, αίτημα βεβαίωσης σπουδών, Κοσμάς Λιβερόπουλος, ιερομόναχος, κληρικός υπότροφος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.