Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142177 413 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
673.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Θεόδωρος Γούσιος, αίτηση υποτροφίας,
Ιωάννης Λεβαδεύς, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής, αναφορά, Γρηγόριος Δεσποτόπουλος, φοιτητής Ιατρικής, υποτροφία,
Αλέξανδρος Αντωνιάδης, υπότροφος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα,
Ιωάννης Βενθήλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Προκόπιος Γεωργίου, παύση υποτροφίας, κληρικός, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, διδασκαλία,
Δαμιανός Βασιλείου, παύση υποτροφίας, διδασκαλία Σχολείο Χίλλ,
Νικόλαος Παπαγεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Κόμνος, υπότροφοι
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.