Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142283 612 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης
υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
673.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
26 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ιωαννίδης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, αίτηση, υποτροφία, χορηγία, οικογένεια Ιωνιδών, εξετάσεις, μαθήματα, φιλοσοφική σχολή,
Γεώργιος Βούρης, εκλογή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, μέλος, επιτροπή, διαγωνισμός, υποτροφίες, οικογένεια Ιωνιδών,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, υπότροφοι, ονόματα, διορισμός, φοίτηση, πληροφορίες,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, όροι, διαγωνισμός, οικογένεια Ιωνιδών, υποψήφιοι, προσόντα, διεξαγωγή, ημερομηνία,
Στέφανος Στεφάνου, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, υπότροφος, αίτηση, αύξηση, ποσό, υποτροφία, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση,
Νικόλαος Τρικκεύς, αίτηση, συμμετοχή, διαγωνισμός, επιτροπή, δικαιολογητικά, απολυτήριο, γυμνάσιο, έγκριση, πρύτανης, κοινοποίηση,
Ιωάννης Πανταζίδης, Βασίλειος Λάκων, αίτηση, συμμετοχή, διαγωνισμός, επιτροπή, δικαιολογητικά,
Γεώργιος Παπασλιώτης, υπότροφος, οικογένεια Ιωνιδών τριετία, αίτηση, δικαιολογητικά, μετάβαση, σπουδές, πανεπιστήμιο, εξωτερικό, έγκριση, Επιτροπή διαγωνισμού, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, κοινοποίηση,
Χρήστος Διπλαρόπουλος, αίτηση, συμμετοχή, διαγωνισμός, επιτροπή.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.