Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142288 381 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
673.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
85 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός,
Βιάζης Καρατζάς, φοιτητής, πληροφορίες,
Δημήτριος Χ. Ψαρός, φοιτητής, παράπονα, υποτροφία, διακοπή,
Σπυρίδων Στεφάνου Πάτμιος, συμμετοχή, υποτροφίες, αλλοδαποί,
Νομάρχες, εγκύκλιος, υπουργός, πρόσκληση, πρύτανη, πληροφορίες, διδακτικά καταστήματα, κατάσταση, διδάσκοντες, μαθητευόμενοι, βελτίωση,
Κωνσταντίνος Χρονίδης, Ήπειρος, Γεώργιος Βαφιάδης, Χίος, Αχιλλεύς Γεωργαντάς, Ιωάννης Κύτσος, Νικόλαος Ματακίδης, Διαμαντής Χαραμής, Στυλιανός Κορωνάκης, Κωνσταντίνος Γεωργίου Πατάκης, Νικόλαος Γ. Νικοκλής, Κ. Γ. Σχινάς, Γεώργιος Ιωαννίδης, Μιχαήλ Οικονόμου, Απόστολος Βαφειάδης, Γαβριήλ Σοφοκλεύς, Θεμιστοκλής Δαλέζος, αιτήσεις, συμμετοχή, υποτροφία Ιωνιδών, συστάσεις,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, γνωστοποίηση, διορισμοί, υπότροφοι, Ναπολέων Σερούϊος, Θεόδωρος Χρηστίδης, Ν. Δημάδης, Α. Αλεξανδρόπουλος, Ι. Θεοφιλόπουλος, Γ. Γουβελόπουλος, Αθ. Ζαμπάκης, Β. Σχινάς, Γ. Ποτήρης, Παναγιώτης Κούζης, επιμέλεια, διαγωγή,
Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, διορισμός, υπότροφοι, Θεολογική σχολή, Αντώνιος Μοσχάτος, Παναγιώτης Ρομπότσης, Αθανάσιος Λύτσικας, Αλέξιος Παπαδάκης, Νικόλαος Ματακίδης, φοιτητές, αιτήματα, άδεια,
Κ. Ζαγγογιαννόπουλος, Ευρυτανία, φοιτητής, Φιλοσοφική, διορισμός, υπότροφος,
Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, Δημήτριος Ψαρρός, Δημήτριος Μιχαηλάκος, φοιτητές, διορισμός, υπότροφοι,
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, πρόσκληση, διαγωνισμός, υποτροφία Ιωνιδών, όροι, προσόντα,
Γεώργιος Παπαλιώτης, αίτημα, υποτροφία Ιωνιδών, παράταση, επιτροπή, απόφαση, έγκριση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.