Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142299 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
674.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, διάταγμα, υποτροφίες, μαθητές, φοίτηση, τακτική, διαγωγή, ανανέωση, κοινοποίηση,
υποτροφίες, ανανέωση, τόκοι, κληροδοτήματα,
Εμμανουήλ Βελισσάριος, υποτροφία, ανανέωση, κοινοποίηση,
Κωνσταντίνος Βέλλιος, κληροδότημα, υποτροφία, αύξηση, μηνιαία, παράταση,
κλητήρας πανεπιστημίου, υιός, αίτημα, υπότροφος,
υπότροφος, εξετάσεις, αποδεικτικό,
φοιτητής, Νομική σχολή, απουσία, υποτροφία, καθυστέρηση,
υπότροφοι, Δήμος Πατρών, Δημήτριος Παναγόπουλος, πληροφορίες, ηθική.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.