Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142305 249 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
675.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Στυλιανός Κωνσταντινίδης, διδακτορικές εξετάσεις, Φιλοσοφική σχολή, κρίση, βαθμός, αίτημα, υποτροφία, Γερμανία, διορισμός, καθηγητής, γυμνάσιο,
Λέων Οικονόμου, πτυχιούχος, Νομική σχολή, αίτημα, υποτροφία, σπουδές, φυσικομαθηματική σχολή, αλλοδαπή, Δημήτριος Βερναρδάκης, ευεργέτης, υποτροφίες,
υποτροφίες, κρατικές, κατάλογος, ονόματα,
Ιωάννης Λινάρδος, υπότροφος, φοιτητής, αποδεικτικό, σπουδές,
Στυλιανός Τρόνος, υπότροφος, φοιτητής, αποδεικτικό, σπουδές,
Παναγιώτης Παυλίδης, φοιτητής, Θεολογική σχολή, υποτροφία, σπουδές, κληροδότημα, Θεόδωρος Ράκος, αποδοχή,
Ιωάννης Ζαρουλάκης, φοιτητής, Νομική σχολή, υποτροφία, παράταση, έτη, ποσό, Δημήτριος Βερναρδάκης, χορηγός, υποτροφίες, πρεσβεία, Ελληνική, Πετρούπολη, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, επιστολή, συστατική, συνέχιση, υποτροφία,
Μιχαήλ Βαμβακερός, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, υπότροφος, Γυμνάσιο Αθηνών, πανεπιστήμιο,
Αλέξανδρος Ι. Χατζόπουλος, υπότροφος, δικαιολογητικά, καθηγητές, επίδοση, μαθήματα, προσαγωγή, γνωμάτευση, ιατρική, πληρωμή, καθυστέρηση,
Κωνσταντίνος Πανετελής, φοιτητής, Νομική σχολή, υπότροφος,
Δημήτριος Ζεμπολίδης, φοιτητής, Νομική σχολή, υπότροφος,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εντολή, υποβολή, βεβαιώσεις (μαρτύρια), εξετάσεις, υπότροφοι, ονόματα, Θεόδωρος Δελιγιάννης, Τιμολέων Σπηλιωτόπουλος, Αθανάσιος Κατσάννης, Θεόδωρος Βουδούρης, Χαρίλαος Μελετόπουλος, Δημήτριος Τσέβας, Ιωάννης Μπότασης, Β. Αποστολόπουλος, Α. Χατζόπουλος,
Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος, φοιτητής, Νομική σχολή, υπότροφος, αναφορά, γνωμάτευση, ιατρική,
Κληροδότημα, Κωνσταντίνος Βέλλιος, υπότροφοι, ονόματα, Ιωάννης Ιεροδιάκονος, Αθανάσιος Δημητριάδης, Ι. Ισιδωρίδης, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Αναστάσιος Ηλιάδης, εντολή, υποβολή, βεβαιώσεις (μαρτύρια), εξετάσεις,
απόφαση, παύση, συνέχιση, υποτροφίες, ονόματα,
κατάσταση, υπότροφοι, ονόματα, εξόφληση, μισθοδοσία, καθυστέρηση,
Δημήτριος Παπαδόπουλος, διορισμός, υπότροφος, τόκοι, Εθνική τράπεζα, διάταγμα.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.