Η επίδραση του ιπποφαούς στα αμφιβληστροειδικά κύτταρα σε αμφιβληστροειδοπάθεια υπερτασικών αρουραίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1446816 198 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-29
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπούρας Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δέσποινα Περρέα, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Θεοδοσιάδης,Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Νικητέας,Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ηλίας Γεωργάλας,Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Κόντζογλου,Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρήστος Βερύκοκος, Επίκουρος Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Δημητρούλης,Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του ιπποφαούς στα αμφιβληστροειδικά κύτταρα σε αμφιβληστροειδοπάθεια υπερτασικών αρουραίων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η μελέτη μας επιβεβαίωσε κατ’αρχήν οτι οι επίμυες που υποβάλονται σε νεφρεκτομή και λαμβάνουν υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου 1% αντί για νερό θα αναπτύξουν επιτυχημένα υπερτασική νόσο.
Επιπλέον δεν παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις της γλουταμινικής συνθετάσης μεταξύ των τριών ομάδων. Επομένως, στην περίπτωση της ισχαιμικής βλάβης του υπερτασικού αμφιβληστροειδούς, δεν υπάρχει μηχανισμός μείωσης του γλουταμικού μακροχρόνια και επομένως η βλάβη των γαγγλιακών κυττάρων από το ενδοκυττάριο γλουταμικό είναι αναπόφευκτη. Το ιπποφαές σε αυτή την περίπτωση δεν βοήθησε στην προστασία του αισθητηριακού αμφιβληστροειδή από την τοξικότητα του γλουταμικού.
Επίσης στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις της caspace-3 μεταξύ και των τριών ομάδων. Αυτό σημαίνει οτι στην περίπτωση της ισχαιμικής βλάβης του υπερτασικού αμφιβληστροειδούς, ενεργοποιήθηκε ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος και κατ’επέκταση η αμφιβληστροειδική βλάβη και στις δύο περιπτώσεις. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον πως στην ομάδα που ελάμβανε το ιπποφαές η ενεργοποίηση της caspace-3 ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένη. Ειναι σαφές λοιπόν πως το ιπποφαές σε αυτή την περίπτωση βοήθησε φανερά στην προστασία του αμφιβληστροειδή των επιμύων από την τοξικότητα και την πρόκληση του μηχανισμού της απόπτωσης.
Επίσης επιβεβαιώθηκε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά πως δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις της GFAP μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της ομάδας που δεν ελάμβανε ιπποφαές. Υπήρξε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά αυτών με την ομάδα που έπαιρνε ιπποφαές. Δείξαμε έτσι οτι η διαδικασία της γλοίωσης έχει σημαντικά αυξημένη δραστηριότητα στην ομάδα που λαμβάνει ιπποφαές. Η ανακάλυψη αυτή έχει διαφορετικές ερμηνείες. Φαίνεται πως το ιπποφαές για κάποιον άγνωστο έως τώρα λόγο επάγει την παραγωγή της GFAP και βοηθά στην αποκατάσταση των βλαβών του αιματο-αμφιβληστροειδικού φραγμού από την υπέρταση. Η υπερβολική δράση της GFAP μπορεί βέβαια μέσω της διαδικασίας της γλοίωσης να δημιουργήσει ουλοποίηση και να μην προσφέρει την δέουσα βοήθεια στην αποτελεσματική αποκατάσταση των αμφιβληστροειδικών βλαβών. Δείξαμε όμως πως η αντίδραση του οργανισμού με την παραγωγή της GFAP φαίνεται να αυξάνεται με την λήψη του ιπποφαούς.
Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτών σε κλινικό επίπεδο θα είχε τεράστια σημασία. Το ιπποφαές θα μπορούσε πιθανόν να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των βλαβών αλλά και την ενίσχυση της φαρμακευτικής αγωγής στην περίπτωση της υπερτασικής βλάβης του αμφιβληστροειδούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπέρτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, Ιπποφαές, GFAP, Αστροκύτταρα, Κασπάση-3
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
143
Bouras Konstantinos-phd thesis.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο