Αποτελεσματικότητα φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς στο τέλος της ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448099 489 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-31
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χαλκιοπούλου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελισάβετ Πατηράκη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Κατσαραγάκης, Λέκτορας, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτελεσματικότητα φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς στο τέλος της ζωής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι ασθενείς τελικού σταδίου αντιμετωπίζουν μια πληθώρα σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων λόγω της νόσου από την οποία πάσχουν, τις εφαρμοζόμενες θεραπείες και την γνώση του επικείμενου θανάτου. Η ανακουφιστική φροντίδα για αυτούς τους ασθενείς στοχεύει στην παροχή ολιστικής φροντίδας σεβόμενη τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ των παρεμβάσεων διαχείρισης των προβλημάτων των ασθενών.
Σκοπός: Ο σκοπός ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς τέλους ζωής.
Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν δημοσιεύσεις σχετικές με την ανακουφιστική φροντίδα και τις φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω έγκυρων βάσεων δεδομένων (Pubmed, Ιατροτεκ, Cinahl) και ακολούθησε η ταξινόμηση και επεξεργασία των πληροφοριών βάση των αναγκών της μελέτης. Στην παρούσα ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 22 μελέτες. Τα κριτήρια επιλογής ήταν η αναφορά στις φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις και στην ανακουφιστική φροντίδα, ενώ τα κριτήρια αποκλεισμού συμπεριελάμβαναν μελέτες που αφορούσαν ασθενείς κάτω των 18 ετών. Η ταξινόμηση των μελετών έγινε βάση των νοσημάτων λόγω ανομοιογένειας τόσο των ειδών των μελετών όσο και των πληθυσμών που συμπεριελάμβαναν.
Αποτελέσματα: Πλήθος διαφορετικών μελετών με μεγάλη ανομοιογένεια των υπό μελέτη ασθενών καθώς οι περισσότερες αφορούσαν ογκολογικούς ασθενείς, ΧΑΠ και δύο μελέτες είχαν μεικτούς πληθυσμούς συμπεριλαμβανομένου και κακοήθη νοσήματα. Βρέθηκε ποικιλία παρεμβάσεων που συνέβαλαν στην συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής ή στην βελτίωση μεμονωμένων συμπτωμάτων με κυριότερα τη δύσπνοια και τον πόνο. Τα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας ζωής των ασθενών ήταν διαφορετικά. Στην παρούσα βρέθηκε ότι οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές στη διαχείριση των ασθενών τελικού σταδίου μέσω της διαχείρισης του πόνου, της δύσπνοιας, της λειτουργικότητας και κινητικότητας του ασθενούς καθώς και της αντιμετώπισης των ψυχολογικών επιπτώσεων των συμπτωμάτων και της νόσου. Οι παρεμβάσεις που βρέθηκαν περισσότερο αποτελεσματικές ήταν η άσκηση, η αναπνευστική φυσικοθεραπεία, οι μαλάξεις και η παροχή εκπαίδευσης του ασθενούς. Οι παρεμβάσεις είναι εξατομικευμένες και συνδυάζονται με τη συμβατική αντιμετώπιση των ασθενών τελικού σταδίου. Η έλλειψη εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, η έλλειψη γνώσης για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς, η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ασθενείς, η εξάντληση, ο χρόνος που απαιτείται για τη μετακίνησή τους και η έλλειψη υποστήριξης περιλαμβάνονται στα κύρια αίτια της μη εφαρμογής φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς τελικού σταδίου.
Συμπεράσματα: Οι εξατομικευμένες φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την ολιστική διαχείριση των ασθενών τελικού σταδίου. Η μέριμνα για την εφαρμογή εξατομικευμένων φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς τελικού σταδίου αναμένεται να βελτιώσει τη διαχείριση των προβλημάτων τους.
Λέξεις Κλειδιά: Ασθενείς τελικού σταδίου, ανακουφιστική φροντίδα, φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ασθενείς τελικού σταδίου, Ανακουφιστική φροντίδα, Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
118
Αριθμός σελίδων:
57
Chalkiopoulou Sofia-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο