Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 333.2)

Υποφάκελος uoadl:1449868 513 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 333.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
333.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
167 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 4 έγγραφα στα γαλλικά, 2 έγγραφα στα αγγλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Οδοντιατρικό Σχολείο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, φοιτητές, εγγραφές, ανανεώσεις, βιβλιοθήκες
Κωνσταντίνος Κτενάς, Ζωολογικόν Μουσείον, δωρεές
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, προκηρύξεις, εργαστήρια, επισκευές, δίδακτρα
Αιτήσεις, υπομνήματα, φοιτητές
Villa Doria
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού, βιβλίο πεπραγμένων
Branweel Booth, International Headquarters London
Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, Εργαστήριον Ανοργάνου Χημείας, εξοπλισμός
Γεώργιος Ματθαιόπουλος, Χημείον
Δημήτριος Χόνδρος, Εργαστήριον Φυσικής
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Παρά τοις εν Πειραιεί Πρωτοδίκες Εισαγγελεύς
Υπουργείον επί των Ναυτικών, πρόστιμα
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Οδοντιατρικό Σχολείο, Παθολογικόν Ανατομείον, αναφορές
Υπουργείον Στρατιωτικών
Κωνσταντίνος Σάββας, Εργαστήριον Υγιεινής και Μικροβιολογίας
Ρήγας Νικολαΐδης, Φυσιολόγιον
Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία
Ανθρωπολογικόν Μουσείον
Υπουργείον των Εσωτερικών
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Γεώργιος Ματθαιόπουλος, Βοτανικόν Μουσείον

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167