Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 373.2)

Υποφάκελος uoadl:1449870 271 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 373.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα
σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες,
εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)
Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
373.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
214 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 2 έγγραφα στα γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, προκηρύξεις δημοπρασίες, προμήθειες, μισθοδοσία, υπάλληλοι, δάνεια, κατασκευή, υποδομές
Αιτήσεις, προσφορές, ιδιώτες, έμποροι, εργολάβοι, υπάλληλοι
Πίνακες, προμήθειες
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φύλλο 108
Μενέλαος Σακορράφος, Αστυκλινική, προϋπολογισμός, ενοίκια, δαπάνες
Μιχαήλ Κατσαράς, Νευρολογική Κλινική
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, διορισμοί, προσωπικό, εκθέσεις
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Χρήστος Μαλανδρίνος, Παιδιατρική Κλινική
Σπυρίδων Λιβιεράτος, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή, Ιατρική Κλινική
Υπουργείον Συγκοινωνίας
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.