Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.2)

Υποφάκελος uoadl:1449874 202 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
455.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
135 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, βρίσκεται εκ παραδρομής ένα έγγραφο του 1964
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, αναγνωρίσεις, σχολές, Αφρική
Μαργαρίτης Ευαγγελίδης
Αιτήσεις, φοιτητές, απαλλαγές, δίδακτρα, πιστοποιητικά, εγγραφές, ανανεώσεις, νοσήλια, στρατολογία
Σύλλογος Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Καρτεριά», πιστοποιητικά
Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, εγγραφές, φοιτητές, Ρωσία
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Κεντρικόν Συμβούλιον του Πόντου
Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Αθηνών Πειραιώς
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης
Φαρμακευτικόν Σχολείον
Σύλλογος Δωδεκανησίων εν Αθήναις
Σύνδεσμος Ελλήνων Ομήρων
Ελληνική Διοίκησις Σμύρνης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135