Ιστορική αναδρομή των όρων Compositio – Contrapunctus μέσα από εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα από το 15ο έως και τον 20ο αιώνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455155 758 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τσιμπούρης Ευθύμιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Παπαθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής, τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού, αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Μαλιάρας, καθηγητής, τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιστορική αναδρομή των όρων Compositio – Contrapunctus μέσα από εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα από το 15ο έως και τον 20ο αιώνα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιστορική αναδρομή των όρων Compositio – Contrapunctus μέσα από εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα από το 15ο έως και τον 20ο αιώνα.
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία ιστοριογραφική παράθεση των έντυπων εμφανίσεων των λημμάτων compositio (σύνθεση) και contrapunctus (αντίστιξη), όπως αυτά απαντώνται σε μουσικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και σημαντικές θεωρητικές πραγματείες.
Ως compositio ορίζεται η δραστηριότητα ή η διαδικασία δημιουργίας μουσικής, καθώς και τα παράγωγα μιας τέτοιας δραστηριότητας. Ο όρος έχει μεταξύ άλλων την έννοια της «Τέχνης της μουσικής σύνθεσης», η οποία περιλαμβάνει: τη μελωδία, το μέτρο, το ρυθμό, την αρμονία, την τροπικότητα, την αντίστιξη, τη μίμηση, τη δομή, την ανάπτυξη του θέματος, την έκφραση.
Με τον όρο contrapunctus (counterpoint, contrepoint) εννοείται ο μουσικός όρος που αναφέρεται στην τεχνική του συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών μελωδικών γραμμών μέσα σε μία μουσική σύνθεση, που η κάθε μία έχει τη δική της σημασία, με αποτέλεσμα τη δόμηση μίας συγκροτημένης με λογική, υφής. Η τεχνική αυτή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της δυτικής μουσικής πρακτικής.
Η εργασία δομείται παρατακτικά, με βάση τη χρονολογία έκδοσης των εκάστοτε πηγών,καθώς επίσης εξετάζεται και το μουσικό περιβάλλον της εκάστοτε περιόδου. Θίγονται θεματικές ενότητες όπως: η εξελικτική πορεία των δύο εννοιών,η συνέχεια και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση,η τέχνη της αντίστιξης ως η θεωρία της πολυφωνικής σύνθεσης, η αντίστιξη ως συνθετική πρακτική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνθεση, Αντίστιξη, Μουσικά Λεξικά, Θεωρητικές Πραγματείες, Πηγές, Ιστορικά Στοιχεία, Ιστοριογραφική παράθεση, Λήμματα, Εξελικτική πορεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
84

Ευθύμιος Τσιμπούρης - Διπλωματική εργασία ΠΜΣ ¨Μουσικολογία¨.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.