Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:1502123 401 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
405.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, μάθημα, βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, δικαιολογητικά, πληρωμή, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, χρηματικό ένταλμα.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.