Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων KCNH5, KIFC1,miR302 σε έμβρυα ποντικού στο στάδιο των 8 κυττάρων, του μοριδίου και της βλαστοκύστης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503351 381 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κανδαράκη Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δ. Καθηγητής, Ιατρικης, ΕΚΠΑ
Δρακάκης Π. Καθηγητής, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Καλλιανίδης Κ. Καθηγητής, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων KCNH5, KIFC1,miR302 σε έμβρυα ποντικού στο στάδιο των 8 κυττάρων, του μοριδίου και της βλαστοκύστης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων KCNH5, KIFC1,miR302 σε έμβρυα ποντικού στο στάδιο των 8 κυττάρων, του μοριδίου και της βλαστοκύστης
Περίληψη:
Στα θηλαστικά, ο σχηματισμός του ζυγωτού προκύπτει ύστερα από τη συνένωση του θηλυκού και του αρσενικού προ-πυρήνα στη λήκυθο της σάλπιγγας. Το γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται από τη σάλπιγγα στη μήτρα όπου και εμφυτεύεται. Σε αυτή τη διαδρομή, το προ-έμβρυο υφίσταται πολλές δομικές αλλαγές. Αρχικά, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε 2, 4 και 8 κύτταρα, εν συνεχεία, συμπυκνώνεται συγκροτώντας το μορίδιο και τέλος, δημιουργεί μια κοιλότητα σχηματίζοντας τη βλαστοκύστη. Στο ποντίκι, στο στάδιο των 2-κυττάρων σταματάει ο μητρικός αναπτυξιακός έλεγχος και ενεργοποιείται το ζυγωτικό γονιδίωμα, όπου το έμβρυο αναλαμβάνει τον έλεγχο της ανάπτυξής του.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της έκφρασης των γονιδίων Kifc1, miR-302 και Kcnh5 σε προ-έμβρυα ποντικιού, στο στάδιο των 8-κυττάρων, του μοριδίου και της βλαστοκύστης ώστε να καθιερωθεί ένα εμβρυικό μεταγραφικό προφίλ και να επισημανθούν οι πιθανοί μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με μια φυσιολογική εμβρυική ανάπτυξη και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν ως μοριακοί βιοδείκτες ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή του καλύτερου προς εμφύτευση εμβρύου, για τη θεραπεία ασθενειών αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη της αναγεννητικής ιατρικής.
Το γονίδιο Kcnh5 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό ενός διαύλου Κ+ και είναι απαραίτητος για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Το γονίδιο Kifc1 κωδικοποιεί μια πρωτεϊνική κινεσίνη που είναι απαραίτητη για την πολικότητα της μιτωτικής ατράκτου κατά την κυτταρική διαίρεση και την ευθυγράμμιση των χρωμοσωμάτων σε αυτήν. Ενώ το γονίδιο miR-302 κωδικοποιεί μια συστοιχία από 5 miRNAs που ρυθμίζουν τη πρόοδο του κυτταρικό κύκλου σε αδιαφοροποίητα κύτταρα.
Συνολικά συλλέχθηκαν 270 έμβρυα από θηλυκά ποντίκια, ηλικίας 5-6 εβδομάδων, τα οποία καλλιεργήθηκαν in vitro σε συνθήκες που προσομοιάζουν τις συνθήκες στη μήτρα έως το στάδιο της βλαστοκύστης. Στη συνέχεια, απομονώθηκε το ολικό RNA από τα εμβρυικά κύτταρα, ακολούθησε η σύνθεση του cDNA και τέλος, πραγματοποιήθηκε η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων με τη μέθοδο της rt- PCR.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, το γονίδιο Kicf1 και miR-302 εκφράζονται και στα 270 έμβρυα ποντικιού που μελετήθηκαν, τόσο στο στάδιο των 8-κυττάρων όσο και στο στάδιο του μοριδίου και της βλαστοκύστης, ενώ το γονίδιο Kcnh5 έδειξε αρνητική έκφραση στον ίδιο αριθμό εμβρύων στα τρία αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν. Άρα, συμπεραίνουμε ότι τα κύτταρα σε αυτά τα αρχικά στάδια της εμβρυικής ανάπτυξης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ταχύτατη κυτταρική τους διαίρεση σε σχέση με τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
KCNH5, KICF1, miR302, Γονιδιακή έκφραση, Έμβρυα ποντικού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
75

Antonia Kandaraki Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.