Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Σκουρτούς και Φυτειών, της επαρχίας Ξηρομέρου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15050 1162 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1035
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Σκουρτούς και Φυτειών, της επαρχίας Ξηρομέρου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συλλογέας:
ΑθανάσιοςΤσώλης του Θεοδώρου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1969
Περίοδος συλλογής υλικού:
Οκτώβριος 1969
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Σκουρτού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
Φυτείαι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12