Ελληνικός υπερρεαλισμός : ιθαγένεια και οικουμενικότητα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1506053 517 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ρήγα Φλωρεντία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ζαχαρίας Σιαφλέκης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελληνικός υπερρεαλισμός : ιθαγένεια και οικουμενικότητα
Μεταφρασμένος τίτλος:
Greek surrealism : nationality and universality
Περίληψη:
Εφαρμόζοντας μια ενδοκειμενική και συγκριτική μεθοδολογία, και αξιοποιώντας εμπειρικά και βιβλιογραφικά δεδομένα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, η διατριβή μου στοχεύει στην ανάδειξη των ιθαγενών και ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών του ελληνικού υπερρεαλισμού. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το θεωρητικό μέρος της ανάλυσης περιλαμβάνει την ιστορικοσυγκριτική επισκόπηση του ελληνικού υπερρεαλισμού, τον ορισμό της ελληνικότητας και την εισαγωγή στα χαρακτηριστικά του ελληνικού κι ευρωπαϊκού υπερρεαλιστικού ρεύματος.
Η υπόθεση της διπλής φύσης του εγχώριου φαινομένου εξετάζεται παραδειγματικά μέσω της ανάλυσης των ακόλουθων έργων: Νίκου Γκάτσου, Αμοργός, Νίκου Εγγονόπουλου, Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίημα και Οδυσσέα Ελύτη, Άξιον Εστί. Η επιλογή των συγκεκριμένων δημιουργών και έργων γίνεται με κριτήριο τον υπερρεαλιστικό και συνάμα παραδοσιακό προσανατολισμό τους.
Στα συμπεράσματα, πραγματοποιείται μια σύντομη ανακεφαλαίωση και ανάλυση των συγκλίσεων κι αποκλίσεων ανάμεσα στον ελληνικό και στον γαλλικό υπερρεαλισμό, ενώ επίσης σχολιάζονται ορισμένοι προβληματισμοί που προέκυψαν κατά την ερευνητική πορεία. Εν συνόλω, από τα θεωρητικά και τα εμπειρικά δεδομένα, στοιχειοθετείται η αυθεντικότητα του ελληνικού ρεύματος, η ανανεωμένη σχέση του με την παράδοση, η διπλή επαναστατικότητά του στην προώθηση του αντικλασικισμού και η εξελικτική διάσταση του υπερρεαλιστικού φαινομένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
ελληνικός, υπερρεαλισμός, ποίηση, ιθαγένεια, οικουμενικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
252
Αριθμός σελίδων:
476

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΡΗΓΑ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.