Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 618.4)

Υποφάκελος uoadl:1506148 253 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 618.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

Χρονική κάλυψη:
1922-1923
Ταξιθετικός αριθμός:
618.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
60 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προϋπολογισμός
Απολογισμοί
Δαπάνες
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Πρύτανης, πιστώσεις, έκτακτες, αναπληρωματικές
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εγκρίσεις
Δημήτριος Παππούλιας, Αντιπρύτανης
Αριστοτέλης Κούζης, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή
Αιτήσεις, ιδιώτες, εκδόσεις
Γεώργιος Αθανασιάδης, Εργαστήριον Φυσικής
Εθνική Βιβλιοθήκη
Γραφείον Πρυτάνεως
Σπυρίδων Λιβιεράτος, Ιατρική Κλινική
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.