Ανίχνευση ορμονικών υποδοχέων, κολλαγόνων και μεταλλοπρωτεϊνασών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ακράτεια ούρων και χαλάρωση του πυελικού εδάφους.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1509477 188 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδης Χαράλαμπος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Λιάπης Άγγελος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μπότσης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Βασιλείου Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δεληγεώρογλου Ευθύμιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Βάκας Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μπάκα Σταυρούλα-Γεωργία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Λαμπρινουδάκη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση ορμονικών υποδοχέων, κολλαγόνων και μεταλλοπρωτεϊνασών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ακράτεια ούρων και χαλάρωση του πυελικού εδάφους.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Density of gonadal steroid receptors, collagen and matrix metalloproteinases in postmenopausal women diagnosed with urinary incontinence and pelvic organ prolapse.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η πρόπτωση των πυελικών οργάνων αποτελεί συχνό πρόβληµα µεταξύ των µετεµµηνοπαυσιακών γυναικών. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται πολλές φορές µε ακράτεια ούρων προκαλώντας ζητήµατα όχι µόνον υγείας αλλά και καθηµερινής ποιότητας ζωής. Σκοπός του ερευνητικού πρωτοκόλλου επί του οποίου αναπτυχθηκε η παρούσα µελέτη ήταν η διερεύνηση της δυνητικής επίπτωσης των µεταβολών στην έκφραση κολλαγόνου τύπου Ι, ΙΙΙ, µεταλλοπρωτεϊνασών (MMPs) -1, -2, -9, οιστρογονικών υποδοχέων (ERα and ERβ) καθώς και προγεστερονικών (PR) υποδοχέων της ηβοτραχηλικής
περιτονίας στην παθοφυσιολογία της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων και της ουροδυναµικής ακράτειας ούρων από προσπάθεια µετά την εµµηνόπαυση.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική κλινικοπαθολογοανατοµική µελέτη βασιζόµενη σε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους. Σαράντα δείγµατα συλλέχθηκαν από µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε σύγχρονη χαλάρωση πυελικού εδάφους και ακράτεια προσπαθείας (Οµάδα Α), σαράντα δείγµατα συγκεντώθηκαν από µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς που παρουσίαζαν µόνο
πρόπτωση (Οµάδα Β), ενώ σαράντα µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς πρόπτωση ή ακράτεια ούρων που υπεβλήθησαν σε γυναικολογική επέµβαση για κάποια άλλη καλοήθη πάθηση σχηµάτισαν την οµάδα ελέγχου (Οµάδα Γ).
100
Ακολούθησε ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση κολλαγόνων τύπου Ι, ΙΙΙ, MMPs -1, -2, -9, ERα, ERβ και PR υποδοχέων σε δείγµατα προερχόµενα απο τα κολπικά τοιχώµατα και την ηβοτραχηλική περιτονία ασθενών του πληθυσµού µελέτης, µετά από µονιµοποίηση σε διάλυµα ουδέτερης φορµόλης και έγκλειση σε κύβους παραφίνης.

Αποτελέσµατα: Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων µελέτης ως προς ηλικία, τόκο ή δείκτη µάζας σώµατος. Το κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ όπως και οι υποδοχείς ERβ ευρέθησαν σηµαντικά ελαττωµένοι µεταξύ των δειγµάτων της Οµάδας Α. Τα επίπεδα κολλαγόνου τύπου Ι όπως και υποδοχέων ER-α ήταν σηµαντικά µειωµένα στην Οµάδα Β συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου, ενώ περαιτέρω µείωση παρατηρήθηκε στην Οµάδα Α. Διαπιστώθηκε αύξηση στην έκφραση των µεταλλοπρωτεϊνασών στις ασθενείς µε πρόπτωση πυελικών οργάνων σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Τα υψηλότερα επίπεδα MMPs κατεδείχθησαν στην Οµάδα Α. Τέλος, η έκφραση των υποδοχέων προγεστερόνης ευρέθη παρόµοια µεταξύ των τριών οµάδων.

Συµπεράσµατα: Φαίνεται πως η ελαττωµένη έκφραση κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ και ER-β στα κολπικά τοιχώµατα και στην ανατοµική περιοχή περί την ουρήθρα σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε πρόπτωση πυελικών οργάνων ενέχεται δυνητικά στα
101
παθοφυσιολογικά µονοπάτια της εκδήλωσης ουροδυναµικής ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Επιπρόσθετα, µεταβολές του συνδετικού ιστού όπως ελάττωση της έκφρασης κολλαγόνου τύπου Ι, ΕR-α αλλά και αύξηση των επιπέδων MMP -1, -2, -9 µπορεί να διαδραµατίζουν µείζονα ρόλο στην παθοφυσιολογία τόσο της πρόπτωσης όσο και της ουροδυναµικής ακράτειας ούρων από προσπάθεια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακράτεια ούρων, Πρόπτωση πυελικών οργάνων, Εμμηνόπαυση, Κολλαγόνο, Μεταλλοπρωτεϊνάσες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
115

Grigoriadis Charalampos PhD.pdf
19 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.