Η χρήση του ελληνικού χειρογράφου Ευχολογίου Barberini 336 από τον Π. Τρεμπέλα στην επιστημονική έρευνα της Θείας Λειτουργίας και του Ευχολογίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518803 854 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χριστιανικής Λατρείας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μανωλόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΑΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση του ελληνικού χειρογράφου Ευχολογίου Barberini 336 από τον Π. Τρεμπέλα στην επιστημονική έρευνα της Θείας Λειτουργίας και του Ευχολογίου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση του ελληνικού χειρογράφου Ευχολογίου Barberini 336 από τον Π. Τρεμπέλα στην επιστημονική έρευνα της Θείας Λειτουργίας και του Ευχολογίου.
Περίληψη:
Η χρήση του ελληνικού χειρογράφου Ευχολογίου Barberini 336 από τον Π. Τρεμπέλα στην επιστημονική έρευνα της Θείας Λειτουργίας και του Ευχολογίου. Η παρούσα προς κρίση Μεταπτυχιακή Διατριβή έχει θέμα την χρήση του ελληνικού χειρογράφου Ευχολογίου Barberini 336 από τον Π. Τρεμπέλα στην επιστημονική έρευνα της Θείας Λειτουργίας και του Ευχολογίου .
Αποτελείται από έξι κύρια μέρη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, τα οποία ταυτίζονται με τα αντίστοιχα των τριών τόμων της εργασίας του αειμνήστου Π. Τρεμπέλα δηλ.
1. Εισαγωγή,
2. Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ,
3. Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου ,
4. Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων,
5. Μικρόν Ευχολόγιον, Α´, και
6. Μικρόν Ευχολόγιον, Β, στο τέλος δε του έργου επισυνάψαμε ως Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 τις μεταφράσεις των ιταλικών κειμένων της εισαγωγής του Ευχολογίου όπως αυτό εκδόθηκε κατά τα έτη 1995 και 2000, όπου στα κείμενα αυτά περιέχονται σημαντικά και δομικά στοιχεία του Ευχολογίου.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι, μέσα από την λεπτομερή και αναλυτική σύγκριση των κειμένων του πρωτοτύπου ευχολογίου από την μία πλευρά, και των κειμένων του Π. Τρεμπέλα από την άλλη πλευρά, να δειχθεί ότι ο Π. Τρεμπέλα δεν διέθετε το πρωτότυπο κείμενο του Ευχολογίου μπροστά του, αλλά το είδε από αναφορές τρίτων.
Τα αποτελέσμστα αυτής της έρευνας αποδεικνύουν ότι δεν είδε ο Π. Τρεμπέλας το πρωτότυπο κείμενο. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδήγησε, όχι απλά η εξέταση λέξη προς λέξη του κειμένου, αλλά κυριολεκτικά η εξέταση γράμμα με γράμμα του κειμένου, όπου διαπιστώθηκε πληθώρα λαθών.


ΑΘΗΝΑΙ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λειτουργική
Λέξεις-κλειδιά:
Barberini 336, Τρεμπέλας, Θεία Λειτουργία, Ευχολόγιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
12
Αριθμός σελίδων:
173
Π.Γ.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο