Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός - μισθοδοσία) (Υποφάκελος 32.4)

Υποφάκελος uoadl:1520353 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός - μισθοδοσία) (Υποφάκελος 32.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
32.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
111 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, έξοδα, παραδόσεις, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαδεύσεως, προϋπολογισμός, έγκαιρη κατάθεση, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, Παραρτήματα, Συλλογές, δαπάνες, βιβλία, αγορά, διδασκαλία, έλεγχος, Πανεπιστήμιο, λογαριασμοί, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έξοδα, προσωπικό, Φυσιογραφικό Μουσείο, όργανα, εργαλεία, προμήθεια, Βιβλιοθήκη, διδασκαλία, Πανεπιστήμιο, Γραφείο, βοηθήματα, συνδρομές, καταθέσεις, τόκοι, διαγωνίσματα, έσοδα, Τράπεζα, δάνεια, ενοίκια, κληροδοτήματα, εισπράξεις, χορηγίες, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ν. Οικονόμου, λογιστής, απολογισμός, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Βασίλειος Λάκων, καθηγητές, επιτροπή, έλεγχος, λογαριασμοί, έκθεση, καθημερινό, βιβλίο ταμείου, ταμείο, καθολικό, συγκριτικός πίνακας, έσοδα, έξοδα, ισολογισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111