Εκπαίδευση (Υποφάκελος 38.1)

Υποφάκελος uoadl:1647281 202 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 38.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
38.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
61 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
φοιτητές, εκπαίδευση,Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, ελληνοδιδάσκαλοι, πτυχία, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος, Εξεταστική επιτροπεία, Φιλολογικό Φροντιστήριο, εγγραφή, Φιλοσοφική Σχολή, εξετάσεις, βασιλικό διάταγμα, Θεόδωρος Ορφανίδης, κοσμήτωρ, διδάκτορες, καθομολογήσεις, Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61