Παράγοντες ευθυνόμενοι για τη σωματική και συναισθηματική υγεία ατόμων μετά απο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1664462 312 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λόλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση, καθηγήτρια, ΤΕΙ Αθήνας
Τούτουζας Κωνσταντίνος,Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες ευθυνόμενοι για τη σωματική και συναισθηματική υγεία ατόμων μετά απο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες ευθυνόμενοι για τη σωματική και συναισθηματική υγεία ατόμων μετά απο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι ασθενείς που έχουν υποστεί οξύ στεφανιαίο σύνδρομο έχουν υψηλότερη νοσηρότητα και θνητότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, και η εστίαση στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο μειώνουν την επανεμφάνιση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου. Η άσκηση και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης έχει ως αποτέλεσμα τις μειωμένες ανάγκες σε O2, την αύξηση της ηλεκτρικής σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας του μυοκαρδίου, την αύξηση της HDL χοληστερόλης με μείωση των τριγλυκεριδίων, του σωματικού βάρους και της αρτηριακής πίεσης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της φυσικής δραστηριότητας στη μακροχρόνια νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Υλικό & Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 150 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για ΟΕΜ στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» κατά το χρονικό διάστημα 2007-2008 συμμετείχαν στη μελέτη GREEKS. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο 10ετούς παρακολούθησης 2003 – 2013» της επιδημιολογικής μελέτης GREEKS και τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-22 και εφαρμόστηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες t-test, anova, Pearson Correlation και .x2-test.Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο p<0,05.
Αποτελέσματα: Από τους 150 ασθενείς της μελέτης το 82,75 ήταν άνδρες και το 24,7% είχε αποβιώσει μεταξύ των ετών 2007-2015 από καρδιαγγειακή αιτιολογία σε ποσοστό 65,5%. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της δραστηριότητας με την αναφερόμενη από τους ασθενείς επανεισαγωγή στο νοσοκομείο (p<0,001) και με την ένταση του άγχους και της κατάθλιψης, (p<0,001), αντίστοιχα Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική σχέση της δραστηριότητας και της υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής (p=0,001) και καλύτερη αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας (p<0,001). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων της φυσικής δραστηριότητας και των
77
συννοσηροτήτων, της φαρμακευτικής αγωγής, και του Δείκτη Μάζας Σώματος, (p>0,05).
Συμπεράσματα: Υψηλότερης έντασης σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με μειωμένη μακροχρόνια νοσηρότητα, βελτιωμένη κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας, και μεγαλύτερη συμμόρφωση σε διατροφικές συνήθειες που μειώνουν τη νοσηρότητα και θνητότητα μετά από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άσκηση, Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, Σωματική υγεία, Συναισθηματική υγεία, Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
98
Maria Lolou master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο